- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CENA DIVÁKA 2012

                                                                                                                                                                         Vážení a milí diváci, už je to tady! Od dnešní ho dne můžete hlasovat v anketě našeho divadla Cena diváka 2012. Hlasovat můžete ve třech kategoriích: pro nejlepší herečku, herce a titul loňského roku. Podle výherců resp. jejich rolí budou opět pojmenována letošní divadelní vína.
CENA DIVÁKA
ANKETNÍ LÍSTEK


Vážení diváci, vyhlašujeme tímto další ročník divácké ankety, jejíž výsledky rozhodnou o udělení tří cen:
* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ INSCENACI SEZONY 2012
* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V MOSTECKÉ INSCENACI SEZONY 2012
* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V MOSTECKÉ INSCENACI SEZONY 2012

1. Za nejlepší mosteckou inscenaci sezony 2012 považuji
/ zaškrtněte, označte /:

CALIGULA – PŘÍHODY JEDNÉ NOCI – ČERNÍ BÝCI – HROBKA S VYHLÍDKOU – BEZ ROUCHA –

KAČENKO, PUSU! /Kiss me, Kate!/ - POVEDENÝ TATÍNEK A MY –

PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ aneb POZOR ZLÝ PES!

2. Za nejlepší ženský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2012 považuji: herečku:

................................................................ v roli: ................................................ v inscenaci:……………....................................................................................................

3. Za nejlepší mužský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2012 považuji: herce:


................................................................. v roli: .................................................... v inscenaci:……………………...........................................................................................


Vzhledem k tomu, že budou oceněni také tři účastníci této ankety, připojte laskavě Vaše jméno a adresu: ............................................................................................................................................
Vážení diváci,
anketní lístek (platný je pouze ten, který je vyplněn ve všech kolonkách, výjimku tvoří pouze část
“v roli“ - není bezpodmínečně nutná) odevzdejte laskavě v pokladně Městského divadla v Mostě do 11. února 2013, nebo pošlete na e- mailovou adresu: propagace@divadlo-most.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti 1. premiéry divadelní sezony 2013 - dne 15. února 2013 v 19. 30 hodin. Děkujeme Vám za spolupráci.Půvabné a vždy originální ceny vytváří výtvarnice Eva Šišková