- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sedmdesátiny Vlastimila Nováka

Sedmého září oslavil sedmdesáté narozeniny dlouholetý dramaturg Městského divadla v Mostě a laureát Ceny města Mostu Vlastimil Novák. Byl jsem sice jeho kolegou jen krátce, avšak vážím si jeho znalostí a profesních zkušeností. Sympatický mi byl i jeho mostecký patriotismus. Napsal ostatně o Mostě tři knihy a důležitá byla rovněž jeho činnost ve zdejších kulturních institucích.

Kromě divadla působil jedenáct let jako dramaturg REPRE a osm let redigoval zpravodaj Městského divadla Pontanus, potažmo Kulturní kalendář Mostecka. Osobně o něm mám představu jako o člověku mnoha řemesel. Maturoval na Průmyslové filmové škole v Čimelicích u Písku a později absolvoval katedru dokumentární tvorby na pražské FAMU.

Ještě předtím však pracoval jako sportovní redaktor v týdeníku Rozvoj, osvětlovač v Divadle pracujících, závozník, kopáč na archeologickém průzkumu, řidič a fotograf, režisér a scenárista ve Zpravodajském filmu Praha, vedoucí umělecko-technického provozu v mostecké činohře, bedňák i prodavač v Prioru.

Od roku 1985 působil jako dramaturg v mosteckém divadle. Za těch osmadvacet let, které strávil v nové divadelní budově mostecké činohry (ale částečně také v Divadle rozmanitostí a Divadýlku Pod koulí), se podílel na více než sto třiceti inscenacích a uvedeno bylo téměř třicet jeho dramatizací či úprav. Zdejší divadelní divák má jeho jméno pravděpodobně nejtěsněji spojeno s režisérem Zbyňkem Srbou. Chtěl bych tímto panu Vlastimilu Novákovi poděkovat a popřát mu pevného zdraví. Do budoucna potom, aby jeho literární i jiná činnost byla pro něho inspirativní a dělala mu, pokud možno, skutečnou radost.

Michal Pětík, dramaturg


foto

Oslavenec Vlastimil Novák
Foto: archiv divadla