- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Shakespearův premiérový Večer

Slavnou komedii Williama Shakespearea uvede Městské divadlo v Mostě jako svou 8.premiéru 17. června 2011 v 19.30 na Velké scéně. Spletitá komedie Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete je o hledání lásky, která nás stále míjí a přitom se od nás nevzdálila ani na krok.

Sebastian a Viola jsou dvojčata. Hlavním tématem Večera tříkrálového je právě téma dvojčat - či dvojníků. Dalším zásadním tématem je šílenství Šaška, které má podobu komickou i vážnou. Viola je převlečená za muže. Moře se jeví jako životadárný i ničivý živel. Nic není tak, jak na první pohled vypadá. Večer tříkrálový osciluje na hranici mezi komedií a romancí.

Dějištěm hry je Ilýrie, která odpovídá přibližně dnešní Albánii či Kosovu. V Shakespearově době to byl jeden z příměstských států podřízený Benátské republice. Ilyrové měli pověst nebezpečných pirátů, a to v antice i renesanci, odtud zase vychází postava Antonia. Oliviina domácnost je pro změnu typický alžbětinský šlechtický dům. Olivii milují téměř všichni. Orsino ji miluje. Pan Ondřej ji miluje. Malvolio ji miluje. Sebastian ji také miluje. A koho miluje Olivie? To není tak jednoznačné!

Večer tříkrálový je exotický obraz a všehochuť naplněná fantazií o lásce a přátelství. Martin Hilský píše, že Ilýrie představuje krajinu duše, prostor Shakespearovy básnické imaginace, v němž věci nejsou tím, čím se zdají být, a v němž se realita prolíná s iluzí a skutečnost se snem. Večer tříkrálový je krásnou Shakespearovou komedií lásky. A právě takové se říká komedie sváteční či karnevalová.

Režisér představení Nikolaj Penev (1974 Bulharsko)
Na Univerzitě v Sofii vystudoval obor Slovanské filologie. V roce 2002 byl přijat na režii – dramaturgii na Divadelní akademii v Praze. Hrál v divadelních inscenacích v Sofii i Praze (ve Švandově divadle na Smíchově, v divadelním studiu DAMU DISKu). Za autorskou inscenaci Čtivo pro klidný spánek pro sofijské divadlo Sfumato získal diplom Mezinárodní akademie umění v Paříži roku 1999. V roce 2005 obdržel Cenu děkana DAMU za režii hry Václava Havla Vernisáž a ve Varšavě Cenu polských hereckých asociací. V Městském divadle v Mostě režíroval Paní ministrovou, Madony bez kalhotek, Chlapa na zabití a U pokladny stál. 17. června 2011 to bude Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete W. Shakespeara.

Z angličtiny komedii přeložil Jiří Josek, text upravili Kateřina Šplíchalová Mocová a Nikolaj Penev, dramaturgii zajistila Kateřina Šplíchalová Mocová, scénu Pavel Zikmund, kostýmy Romana Tůmová, pohybovou spolupráci Radek Čermák (šermy) a David Kříž, hudbu Tomáš Alferi a Lukáš Koranda. V komedii Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete se představí Lukáš Rous, Jan Beneš, Miroslav Večerka, Miroslav Středa, Michal Pešek, Jiří Kraus , Vít Herzina, Radim Madeja, Stanislav Oubram, Michaela Krausová, Veronika Valešová, Zita Benešová a Michal Pešek.

Kateřina Šplíchalová Mocová, dramaturgyně

PŘED PREMIÉROU PROBĚHNE 17.ČERVNA V 18.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ LUĎKA PROŠKA!