- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maska, kostým, loutka - Kriebstein / Most 2012

„Maska, kostým, loutka – Kriebstein / Most 2012“ je název českoněmeckého projektu, který dává šanci amatérským umělcům, osobám zdravotně handicapovaným a dětem ze základních uměleckých škol vyrobit masku, ušít kostým a zahrát si divadlo.
 
Členové Divadla rozmanitostí vytvořili v Německu, spolu s amatérským souborem Centro Arte Monte Onore z Ehrenbergu, dvě komedie ve stylu commedia dell´arte: Tři satyrové a Červený klobouk, které již shlédli spokojení diváci na hradě Kriebstein. České děti a chovanci ÚSP v Janově připraví pod vedením lektorů Divadla rozmanitostí Červenou Karkulku.

Diváci v Mostě uvidí na oslavách 25. let Divadla rozmanitostí upravenou verzi Tří satyrů a Červenou Karkulku. Projekt „Maska, kostým, loutka – Kriebstein / Most 2012“ je dotován z „Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří “ v programu ZIEL 3.

Shrnutí obsahu projektu
V rámci oslav pětadvacetileté existence Divadla rozmanitostí, loutkové a alternativní scény MDM, se uskuteční 2 divadelní workshopy: týdenní workshop na německé straně a třídenní na české. Jejich cílem je veřejná prezentace nově vzniklého představení v žánru commedia dell´arte. Během českého workshopu navíc vznikne interaktivní představení na zvolené pohádkové téma. Obou workshopů se zúčastní profesionální loutkoherci, hudebníci a výtvarník z Divadla rozmanitostí, amatérský herecký soubor z Německa, děti ze základních uměleckých škol a osoby zdravotně handicapované. Průběh workshopů je rozdělen podle jednotlivých uměleckých disciplín participujících na vzniku představení. Všichni zúčastnění pod odborným dohledem vytvoří kostýmy, masky a loutky k představení. V další fázi dojde k nazkoušení jednotlivých hereckých úloh, kde se každému dostane odborného vedení při herecké-loutkoherecké, hlasové a pohybově – taneční průpravě. Veřejná představení budou -uvedena jak v německém, tak v českém jazyce. Vzhledem k intenzivní a koncentrované společné kreativní tvorbě, vyžadující vzájemnou komunikaci a interakci mezi všemi zúčastněnými, posílí tento projekt kulturní a (vzhledem k účasti osob zdravotně handicapovaných) sociální sounáležitost.


Výchozí situace projektu a potřebnost projektu
Divadlo rozmanitostí je svého času jediným jedním z mála profesionálním loutkovým divadlem v českém krušnohorském regionu a nositelem bohaté loutkářské tradice v regionu. Často hostuje v divadlech v Německu a pravidelně spolupracuje s Ústavem sociální péče v Janově, kde každý rok v rámci charity zahraje představení. Někteří členové souboru se profesionálně věnují oboru „zdravotní klaun“.
Realizací projektu by došlo k intenzivnímu propojení všech zmíněných složek, které se v současnosti projevují ojediněle a odděleně. Posílí a prohloubí se sousedské vztahy mezi německou a českou stranou, dojde k prolnutí kultur a myšlení. Integrací dětí a zdravotně handicapovaných osob do procesu vzniku inscenace a následné realizace získá projekt silný sociální a lidský rozměr.

Obsah projektu
Uskuteční se 2 divadelní workshopy: týdenní workshop na německé straně (od 20.8.-26.8. 2012 již úspěšně proběhl) a třídenní na české (19.10.-21.10. 2012) . Cílem je vznik a veřejné provedení představení. První bude v Německu v žánru commedia dell´arte. Na české straně k tomu navíc přibyde interaktivní představení na libovolné pohádkové téma. Obou workshopů se zúčastní profesionální loutkoherci, hudebníci a výtvarník z Divadla rozmanitostí, amatérský herecký soubor z Ehrenburgu, děti ze základních uměleckých škol a osoby zdravotně handicapované. Průběh workshopu je rozdělen podle jednotlivých uměleckých disciplín participujících na vzniku představení. Všichni zúčastnění pod odborným dohledem vytvoří kostýmy, masky a loutky k představení. V další fázi dojde k nazkoušení jednotlivých hereckých úloh, kde se každému dostane odborného vedení při herecké, hlasové a pohybově – taneční průpravě. Veřejná představení budou uvedena jak v německém, tak v českém jazyce. Konkrétní výsledky projektu Hlavním výsledkem budou divadelní představení pro veřejnost. Kromě toho vzájemnou česko - německou spoluprací dojde díky společnému sdílení zážitků a zkušeností k posílení sousedských a mezilidských vztahů, výměně kulturních a profesních tradic a zkušeností, jejich sladění a transpozici do výsledného tvaru a překonání jazykových bariér. Účastí dětí a zdravotně handicapovaných osob se posílí sociální empatie a sounáležitost. Cílové skupiny Cílovou skupinou na německé straně budou (nejen) rodiče s dětmi. Na české straně budou představení uvedena na jevišti a studiové scéně Divadla rozmanitostí v rámci oslav jeho pětadvacetiletého výročí. Diváky budou tvořit děti převážně z nižších stupňů základních škol, jejich rodiče a přátelé, zdravotní personál z Ústavu sociální péče v Janově, hosté z Německa a bývalí i současní spolupracovníci Divadla rozmanitostí.

První výsledky česko - německého projektu