2018 / 7

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Také vás vždycky po skončení představení zajímá, co se vlastně stane s jednotlivými postavami? Jak to bude dál? Jaké osudy je čekají, jaký život budou žít, až opustí jeviště, jak vlastně pokračuje příběh, který jsme právě viděli?
Kouzlo divadla je mimo jiné právě v tom, že si tohle všechno můžeme představovat. Že nic nekončí oponou, mnohokrát právě naopak začíná. V naší fantazii, která je jak známo nekonečná.
Jakub Dostál pro vás připravil ukázku té své, tak se pojďme společně podívat na osudy jednotlivých postav, jak si je představuje on. A že byste jim přáli něco jiného? Prosím, jak je ctěná libost, nikdo z nich se určitě zlobit nebude.
 

Jindřich Benetka

Po vyloučení ze střední školy v roce 1938 si vydělává jako závozník v Mlékárenských závodech. V roce 1942 se žení s bývalou spolužačkou Andou Pařízkovou, se kterou od vyloučení ze školy chodí. Rok poté je chycen při krádeži másla, mléka a tvarohu. Během eskorty do pankrácké věznice se mu podaří uprchnout, schovává se v brdských lesích a následně se přidává k partyzánům. V dubnu 1945 je během nemilosrdné partyzánské čistky zastřelen nezletilým členem Hitlerjugend. Na střední škole visí až do roku 1989 jeho fotografie, ke které studenti každoročně kladou rudé karafiáty.

Tonda Peterka

V roce 1939 odchází ze školy těsně před závěrečnými zkouškami a emigruje do Anglie. Po dvouletém výcviku se stává pilotem RAF. Po sestřelení devíti německých bombardérů je sám zasažen, havárii přežívá, avšak přichází o levou nohu. Zůstává jako instruktor nováčků. Po válce se vrací domů a se svým bratrem zakládá fotbalový dorostenecký oddíl. V roce 1950 je z politických důvodů uvězněn. Umírá, zcela zapomenut, v roce 1956 v jáchymovských uranových dolech na rakovinu krve.

Áda Čuřil

V roce 1940 opakuje Čuřil již počtvrté septimu. Po srdeční příhodě, jež postihla školníka Mlezivu, navrhuje ředitel školy Čuřilovi, zda by nevzal jeho místo. Čuřil přijímá a stává se mezi studenty stejně oblíbeným jako jeho předchůdce. Přesto, že se apoliticky uzavřel jen v tomto světě, schovává za války ve školní kotelně židovskou rodinu. V roce 1947 se žení s dcerou profesora Kolíska a má s ní dva syny. V srpnu 1968, dva dny po sovětské invazi, je nalezen ve svém školním bytě. Oběšen.

Daniel Boukal

V roce 1939 úspěšně končí střední školu a stává se metérem v prestižních pražských novinách. Sympatizuje s komunisty a pomáhá jim v tištění protiválečných letáků. Po válce se stává redaktorem Rudého práva. Odsuzuje básně ostatních a vydává stále víc svých básnických sbírek. V roce 1964 však vyjde najevo, že většina jehpo 'lepších kousků' je sprostě vykradena (viz. Vlajka vzhůru letí). Boukal je tedy soudruhy jmenován ředitelem PKO v Lysé nad Labem, kde působí do roku 1989. Zahořklý a zneuznaný umírá v místním domově důchodců v roce 1994.

Václav Krhounek

Krhounek senior, otec Václava Krhounka, si velmi dobře uvědomje hrůzy, které republiku čekají. Po mimořádně dobře zakončeném studiu svého syna odjíždí v roce 1939 s celou svou rodinou do USA. Václav Krhounek poté podnik, který otec v USA založil, úspěšně rozšíří a stavá se prototypem amerického snu. Žije v přepychu, je čtyřikrát ženatý a má sedm dětí. Jeho postelí prošly nejkrásnější hollywoodské hvězdy. Umírá v roce 1998 v náručí své šestnáctileté milenky.

Anda Pařízková

V roce 1939 končí s úspěchem studia. Během války nastupuje do továrny jako šička. V roce 1942 se vdává za bývalého spolužáka Benetku. Ten je však těsně před koncem války zabit. Anda zjistí, že jako vdova po válečném hrdinovi může z jeho odkazu profitovat. Stává se tedy váženou členkou KSČ a vydává knihy: Benetka, hrdina a my?, My a hrdina Benetka!, Benetka a já!, Můj život s Benetkou a Já, Anda Benetková. Vystupuje v televizi a objíždí školy. Vypráví o tom, jaké to je, být národní vdovou. (Školník Čuřil se při takové návštěvě vždy ztratí.) Umírá v roce 1983 na náhlou mozkovou mrtvici.

Irma Jánská

Po zakončení střední školy v roce 1939 nastupuje do kabaretu Modrý závoj jako zpěvačka a tanečnice. V roce 1941 se stává hosteskou ve vojenském klubu nacistických důstojníků. Prožívá v tomto prostředí několik milostných románků, v roce 1944 má před svatbou s oberleutnantem Siegriedem Wolfem. Ten je však záhy povolán na frontu. Koncem války se Irma pokouší utéct do Rakouska. Je chycena, ostříhána dohola a v květnových dnech roku 1945 ukamenována rozvášněným davem.

Marta Nováková

Po studiích nastupuje do Poštovního úřadu, kde se seznamuje s mladým poštmistrem Edou Skřivanem. Toho si v roce 1940 bere a rok nato se jim narodí dcera. V květnu 1945 je v davu, který kamenuje bývalou spolužačku Jánskou. Její druhorozený syn chodí do stejné školy jako ona, během každého rodičovského združení neopomene navštívit školníka Čuřila a vzpomínají na studentská léta. V roce 1985 odchází do důchodu, má pět dětí, čtrnáct vnoučat a tři pravnoučata. Po smrti manžela se stěhuje k nejstarší dceři, kde v roce 1992 pokojně ve spánku umírá.

Miluška Vohnoutková

Po ukončení studia v roce 1939 odjíždí k příbuzným do zapadlé hanácké vesničky Dolní Janálice, aby zde přečkala válku. Její rodiče v roce 1944 zastřeleni Gestapem a Miluška v Janálicích zůstává i po válce. Od roku 1948 pracuje jako dojička v místním JZD. Díky nadměrné konzumaci zelí se Milušce zpomaluje myšlení a vodnatí hlava, stává se místní figurkou. V roce 1964 vidí v televizi besedu s Andou Benetkovou a každému nadšeně vykládá, že s Jindrou Benetkou i národní vdovou chodila do třídy. Je převezena do Ústavu pro duševně choré, kde v roce 1978 umírá.

stručně o profesorech:

Čeněk Kolísko – Učí na škole do roku 1948. Znechucen politickou situací odchází do důchodu a většinu času tráví se svými dvěma vnuky, jež má jeho dcera s jeho bývalým žákem Čuřilem. Umírá v roce 1953 na prasklý žaludeční vřed.
Antonín Lejsal – Jako němčinář je během protektorátu velmi spokojen s učební osnovou. V roce 1941 však dochází k velkému sporu mezi ním a říšským školním inspektorem, který chce z učiva vyjmout latinu, coby mrtvý a zbytečný jazyk. Lejsal je odveden na Gestapo a popraven jako provokatér.
Narcis Gábrlík – V roce 1939, jen několik dní před závěrečnými zkouškami svých studentů, vchází v zamyšlení do vozovky a je přejet nákladním autem.
Armand Cafourek – V roce 1948 se stává ředitelem školy. Kolují pověsti o jeho nemístné náklonosti k mladým studentkám. V roce 1990 odchází do důchodu. Roku 2005 umírá ve své přepychové vile na Hanspaulce. V roce 2011 vychází najevo, že Cafourek byl konfident Gestapa a později agent StB s krycím jménem 'Fešák'.
Eufrozina Suchánková – V roce 1948 je ze školy vyhozena novým ředitelem Cafourkem. Odjíždí za sestrou Eulálií do Znojma, kde v roce 1955 umírá na cirhózu jater.
Božena Lachoutová – V roce 1946 je nalezena mrtvá ve svém bytě. Příčina smrti nebyla nikdy řádně prošetřena. Díky odtajněným materiálům z roku 2011 přichází v úvahu i možnost, že byla odstraněna na žádost svého tehdejšího milence Armanda Cafourka.
Školník Mleziva - V roce 1940 má náhlou srdeční příhodu. Je odvezen do nemocnice. Během návštěvy ředitele navrhuje, aby na jeho místo nastoupil Áda Čuřil. Ředitel přijímá a Mleziva umírá se spokojeným úsměvem.
Ředitel - Po převratu v roce 1948 je odvolán z funkce a odchází na své venkovské sídlo, kde se věnuje pěstování růží. Umírá v roce 1959 po včelím bodnutí na prudkou alergickou reakci. Pozemek s jeho růžemi byl zplanýrován kvůli stavbě nové silnice. Jím vyšlechtěná růže, Rosa Peschkum Theatrica, z jejíž vůně se údajně chtělo smát nebo plakat, byla bohužel navždy ztracena.
Školní inspektor Šunda – Tato temná postava českého školství se tu a tam dodnes objevuje na středních i základních školách. Původ – neznámý.