2017 / 2

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Testosteron

Nejdůležitější zástupce androgenů, je steroidním hormonem produkovaným u mužů především Leydigovými buňkami ve varlatech. Je odvozen z progesteronu, který vzniká postupnými úpravami uhlíkové kostry cholesterolu.
O některých mužích se říká, že jsou to mašiny na testosteron. To má většinou spojitost s jejich libidem nebo dominancí. Čím více testosteronu, tím více se cítíte silnější, dominantnější a bez zábran.
Ke zvýšení hladiny testosteronu dochází hlavně při pocitu moci, při sportovních aktivitách nebo na ryze pánských jízdách.
Je známým faktem, že vyšší hodnoty testosteronu se projevují na vzhledu muže mohutnějšími svaly, ochlupeným hrudníkem nebo také řídnoucí kšticí. Rovněž se ví, že množství testosteronu s přibývajícím věkem klesá, přičemž nejvyšší hladinu mají chlapci v období puberty a výrazný pokles začíná od čtyřicátého roku věku.
Muž je schopen anonymního sexu bez vztahu a prakticky samozřejmého orgasmu nikoli proto, že je bezcitný lump, ale proto, že má vysokou hladinu testosteronu.
Za posledních dvacet let mužům testosteron výrazně ubývá. Vědci netuší proč, ale dnešní mladí muži ho mají v krvi mnohem méně, než ho měli ve stejném věku jejich otcové.
V roce 1939 se týmu vědců podařila syntéza čistého testosteronu a byla jim za to udělena Nobelova cena. Jejím spoludržitelem je švýcarský chemik Leopold Růžička, pravnuk českého krejčího.
POMOCÍ ŠIPEK ZVYŠUJTE PÁNŮM NA FOTOGRAFII HLADINU TESTOSTERONU: