- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Historie divadla

Původní budova MDMO divadelnictví na Mostecku máme první písemnou zprávu již z roku 1681, kdy zástupce ředitele potvrzuje převzetí peněz pro společnost - Tehdejší divadlo - či spíše atrakční představení artistů a kejklířů, které se konalo na bývalém předměstí Václavice. Začátkem 18. století usilovali studenti o založení divadelního kroužku , ale o jejich působení nemáme písemné zprávy. Po celkovém rozmachu průmyslu a tím pádem i navýšení počtu obyvatel města počíná 80-ými a 90-ými léty vzrůstat ochotnická činnost - samozřejmě se tehdejšímu mocnářství toto divadelnictví příliš nezamlouvalo a nebylo tehdy vlastně, kde hrát. Divadlo se stěhovalo po soukromých domech a mělo nemalý význam v boji za českou školu, vzdělávání a identitu. Vznikalo a zanikalo tehdy mnoho divadelních spolků - Vlastimil, Česká občanská beseda, Dramaticko-ochotnická jednota Máj v Souši. V roce 1900 byl v Kopistech založen spolek Lidumil, který svou satirou aktivně bojoval proti rakouskému řádu.

Přelomem v historii Mosteckého divadelnictví byla výstavba nové divadelní budovy, kterou si vynutilo německé měšťanstvo pro svou zábavu a která byla po neshodách a diskusích o jejím umístění, postavena podle projektu architekta Alexandra Grafa v roce 1911. Slavnostní otevření proběhlo 30. září 1911. Rozvoj divadla významně přibrzdila válka - 1914-1918, avšak velké změny v uspořádání země a vznik České republiky umožnily hraní českých her na prknech Mosteckého divadla - velká chvíle přišla 4.dubna 1919, kdy se v Mostě uskutečnilo divadelní představení českých ochotníků. Většina představení byla však bohužel ještě v němčině. V roce 1928 přichází krize hospodářská a ni navazuje samozřejmě i krize v divadelnictví - v roce 1934 se uvažuje o uzavření divadla v důsledku nedostatku financí, ale v roce 1935 se situace zlepšuje a představení mají velkou návštěvnost - většina z nich je již v češtině. Rozvoji divadla však zabrání okupace Němci. Po válce v roce 1945 přichází do divadla stálý činoherní soubor a zpěvohra. V roce 1948 se mění charakter českého divadla, které se přejmenovává na Divadlo pracujících a návštěvnost roste, ovšem zaujatost a podjatost režimem také ? Tehdejší divadlo zde tvoří kolektiv lidí okolo Lubomíra Poživila a Zdeňka Buchvaldka. Vzniklo zde spoustu divadelních představení všech žánrů od klasiky až po tehdy současné hry. Přelom v mosteckém divadelnictví znamenala úplná likvidace starého města tehdejší nomenklaturou, která jako důvod uvedla směšnou těžbu uhlí pod starým Mostem a která zapříčinila úpadek ducha města a velkou ránu krajině a lidem zde žijícím. Tato rána není dodnes zacelena a budeme ji pociťovat i v budoucnosti. Ovšem všechno zlé je i pro něco dobré? Novou divadelní budovu, která byla postavena v 80-tých letech zdobí několik výjimečností a je určitě dokladem umění tehdejších architektů a stavařů.


Nová budova MDMNová budova MDM V období, kdy neměl umělecký soubor k dispozici divadelní budovu, přesunula se jeho činnost na pět a půl roku do kulturního střediska Máj, kde v provizoriu vzniklo spoustu pozoruhodných představení. Jak jsem již předeslal nová divadelní budova je výjimečná a to nejen svou velikostí, ale i akustikou, jevištěm širokým 21,5 m, hlubokým 27 metrů a dvěma mimostřednými točnami o průměrech 18 a 11 metrů. Taktéž pohyblivé portálové věže dodávají scéně na variabilitě v použití při různých typech představení. Hlediště má kapacitu 500 míst. Vznikla tedy divadelní budova, která umožňuje kultivovaný zážitek ve vysoce společenském prostředí a je jakýmsi symbolem nového města a nadějí, že toto město najde svoji identitu i po zničení jeho kulturní minulosti. Výjimečným okamžikem v této novodobé historii je příchod generace mladých herců spolu s režisérem Zbyňkem Srbou v sezóně 1986/1987. Tito mladí spolu se stávajícím souborem a režiséry Pavlem Pecháčkem a dalšími vytvořili výborný kolektiv, ve kterém vzniklo spousta výjimečných inscenací, jako byl Cirkus Humberto a další. Současně vzniká kolem loutkáře Jiřího Středy i soubor Divadla rozmanitostí, které se usídlilo ve zrekonstruované provizorní budově tehdejší činohry - v kulturním středisku Máj. Po sametové revoluci v roce 1989 se začíná utvářet současná podoba teď již Městského divadla v Mostě a přichází nejmladší generace nyní již pedagoga Zbyňka Srby, která začíná psát moderní dějiny mosteckého divadla.


Další podrobnosti o historii a architektuře Městského divadla v Mostě jsou na theatre-architecture.eu.