- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Happening opět zlikviduje divadlo...

Už ve středu 28.září se s námi můžete vydat na pochod městem až k místu, kde stála původní budova starého divadla. Happening začíná v 15.00 hodin, odchod od divadla je naplánován na 15.20. Rovněž je možné přijít na původní místo jednotlivě, nebo využít našeho odvozu od současné budovy MDM.


A protože Happening je součástí oslav 100.výročí otevření historické budovy městského divadla v Mostě a protože jde o organizačně mimořádnou akci, přinášíme podrobný program samotného průvodu - pochodu městem i vlastního happeningu na místě bývalé budovy divadla.

Vyvrcholením celého happeningu bude odpálení a zbourání staré budovy divadla, naštěstí již bez kulturních a historických následků! Můžete být při tom s námi!


PROGRAM DNE:
- 13.30 a 14.00 – EXKURZE po zákulisí MDM
- 15.00 sraz před divadlem
- 15.20 odchod od divadla směr jezero
- 16.00 příchod k jezeru
- 16.20 začátek programu / zahájení, scénky a konec /
- 17.00 konec programu / přesun – pouze - zaměstnanců do divadla, odvoz méně mobilních návštěvníků zpět k divadlu / - 18.00 začátek programu v divadle / pouze pro zaměstnance /
- 22.00 konec

TRASA POCHODU:
Po hlavní ulici - Budovatelů směr kostel, u kostela vlevo k pravoslavnému kostelu, rovně po nové silnici a přes mez k jezeru. Autobusy a koně s kočárem pojedou kolem hřbitova po cestě až k místu stavby. U kostela se již můžete orientovat podle ukazatelů.

PROGRAM HAPPENINGU - 100.let divadla na místě, kde původně stála budova:
- přivítání stoletého občana, který je stejně starý jako divadlo, ale nic si nepamatuje
- položení základního kamene a zdravice německého a českého spolku
- položení dalších kamenů a stavba divadla
- slavnostní otevření budovy operetní árií
- poklidná léta divadla
- rozhodnutí o zbourání
- poslední představení
- položení základní trhaviny a soudružská zdravice
- rozloučení s budovou a stoletým pamětníkem
- odpálení historické budovy divadla

Happenning  - 100let