- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kritikova chvála

Kukačky bouří proti usedlosti a řádu neřádů
Doporučuji konečně lépe zaregistrovat jméno Pavel Khek, divadelní režisér. Kam vstoupí, zůstává po něm dobré dílo. Nejnověji je možné přesvědčit se o pravdivosti takového tvrzení v Městském divadle Most, kde jedinečným způsobem inscenoval Přelet nad kukaččím hnízdem.
Je to zvláštní. Téma pacifikování nezkrotného jedince, omezení jeho svobody za vzpouru proti establishmentu až k zničení, působícího ale i v odkazu jako příklad vybízející k následování, je znovu nadmíru aktuální, i když jinak než v osmdesátých letech, kdy vstoupil na československá jeviště.

Nevzdávat to!
Rozevírá se vějíř autorských výkladů - vesměs pozoruhodných. Z posledních měsíců to dokládají inscenace v Jihlavě, v Balbínově poetické vinárně a nyní také v Mostu. Dávno již minuly časy, kdy se příběhem buřiče Rendla Patricka McMurphyho a jeho krotitelky, Velké sestry Ratchedové, cítil být ohrožený i normalizační režim. Ještě v roce 1979 ve Státním divadle Brno těsně před premiérou Přelet zakázali.

Dnes už není třeba hrát Dale Wassermanovu dramatizaci románu Kena Keseyho, kterou zvěčnil nejenom pěti Oscary Miloš Forman, a u nás se můžeme rozhodovat mezi překlady Jaroslava Kořána nebo Pavla Dominika, jako protest proti totalitě. Funguje jako na přelomu 50. a 60. let v Americe: provokace řádu, který uplatňovaný důsledně stává se nebezpečným, ale spolehlivým mocenským neřádem.

Co si budeme namlouvat. Je to režim dnes a tady čtvrt století po okázalém vykročení na cestu k demokracii. Velké sestry u moci se zaštiťují řádem, který si ochočily pro sebe. Ostatní povýšeně a sebeobdivně ohlupují - a loupí. Khek s dramaturgem Michalem Pětíkem zejména v jazykovém plánu upravili hru pro naše nepříliš optimistické dny. A měli štěstí na McMurphyho, kterého Aleš Petráš suverénně vyložil jako člověka bez vize a bez víry ve společnost, ale se smyslem pro elementární spravedlnost a pro její opak prosazovaný mocenskými pákami, které, seč mu síly stačí, ohrožuje a narušuje. Vrstevník generace bez naděje.

Herecké lahůdky
Přelet nad kukaččím hnízdem v Mostě je jednou z nejlepších inscenací této hry u nás. Khekovo pojetí stojí na herecké brilanci. Náčelník Bromden Vuka G. Čelebiće, Harding Jiřího Krause, Billy Bibbit Víta Herziny, Cheswick Radima Madeji, Martini Jakuba Dostála, Ruckly Michala Peška, Scanlon Otta Lišky - to jsou lahůdky!

S blázny korespondují i výkony personálu - minimálně Velké sestry - Zita Benešová a Dr. Spiveye - Jan Beneš. Neváhejte vyhodit blázna z kola ven a zajet do Mostu. V Praze se Khekova inscenace zjeví jen stěží. Postavena na velké točně, je nemobilní.

Městské divadlo Most - Dale Wasserman podle románu Kena Keseyho: Přelet nad kukaččím hnízdem. Překlad Jaroslav Kořán. Úprava Pavel Khek a Michal Pětík. Režie Pavel Khek, dramaturgie Michal Pětík, scéna Michal Syrový, kostýmy Romana Tůmová, hudba Vladimír Nejedlý.
J. P. Kříž, Právo

Celkové hodnocení: 95%

Chválu sklízí mimo jiné vynikající herecké výkony - u diváků i odborné kritiky:
K. Herzinová, R. Madeja, J. Dostál, O. Liška, V. Herzina, J. Kraus, A. Petráš
Foto: L. Šeiner