- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PF 2013

Vážení divadelní přátelé,
dovolte mi, abych se v tomto adventním čase připojil k řadě gratulantů, kteří vám budou přát krásné svátky vánoční a všechno nejlepší do nového roku. Mojí povinností ale také je poděkovat jménem celého vedení, jménem umělců a všech zaměstnanců Městského divadla v Mostě vám, našim divákům, za přízeň, kterou jste nám projevovali po celou sezonu 2012. Velice nás těší, že se naše divadlo pro mnohé z vás stalo neodmyslitelnou součástí vašeho každodenního života a budeme rádi, pokud tomu tak bude i nadále.
Stejný dík a přání toho nejlepšího patří i těm, kteří Městské divadlo v Mostě zaštiťují finančně. Je to především statutární město Most, ale i Ústecký kraj, Severočeské doly a.s. a další partneři, bez kterých bychom se neobešli.

Pohodu a klid nejen o Vánocích a v roce 2013 vám přeje MgA. Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla V Mostě