- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kráska a zvíře

Vlastimil Novák, George Agathonikiadis
režie: George Agathonikiadis

Kráska a zvíře patří mezi světově nejznámější a v rozličných podobách také nejfrekventovanější pohádkové
tituly. Autorkou tohoto textu, napsaného v 18. století, je Leprince de Beaumont. Trvalá přitažlivost Krásky a zvířete spočívá především v jednoduchém a sevřeném, romanticky tajemném příběhu a ve zdůraznění základního morálního principu pohádek, jímž je střet dobra se zlem, lásky s nenávistí. Autoři adaptace – Vlastimil Novák a George Agathonikiadis – vytvořili svoji vlastní, svébytnou jevištní verzi příběhu, aniž by při tom pominuli jeho nezbytné a žádoucí pohádkové atributy. K dramatičnosti a emocionální působivosti jevištní podoby adaptace Krásky a zvířete by měla také výrazně přispět hudba, a to jak její složka scénická, tak zhudebněné písňové texty.

Premiéra 22. prosince 2017

na Velké scéně