- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Božena Němcová / ČERTŮV ŠVAGR

režie: Zbyněk Srba
premiéra: 8. října 2021 na Velké scéně

Výpravná inscenace z pohádkového světa jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek.

„Všecko dílo Boženy Němcové jest pohádka vypravovaná měkkou, dobrou a bázlivou obrazností zmučenému srdci toužícímu po lásce, jemuž svět a život podává houbu namočenou v žluči a octě.“ To napsal o díle velké české autorky zásadní český literární a výtvarný kritik F. X. Šalda.

Němcová utíkala z nelehkého života do světa příběhů a do časů dětství. Jedním zdrojem její tvorby je vzpomínka, druhým sen. Zde zaslechla nejen svůj „vnitřní autorský hlas“, ale například v Národních báchorkách a pověstech (1845–1846) také staletou lidovou zkušenost, že dobro nakonec zvítězí nad zlem a spravedliví lidé nad povýšenci a sobci. Němcová do těchto parafrází lidového pohádkového bohatství vnášela i vlastní víru v dobro a vytvořila pozoruhodné a v mnoha ohledech nadčasové dílo, zabydlené působivými ženskými hrdinkami.

Známá pohádka Čertův švagr vypráví o Petrovi, kterého zlá macecha vyhodí z domu a křivým obviněním z krádeže způsobí, že Petr je za trest odveden k armádě. Petr však odtud zběhne a marně se pokouší nalézt práci, neboť odevšad, kam přijde, ženou ho k čertu. A tak mu nezbude, než se za čertem skutečně vydat… Příběh byl několikrát zfilmován (například S čerty nejsou žerty z roku 1984) a existuje i dětská opera Karla Risingera z roku 1952.

Čertův švagr v Městském divadle v Mostě bude výpravnou autorskou inscenací pro celou rodinu, nejen na motivy stejnojmenné pohádky Boženy Němcové, ale rovněž dalších autorčiných půvabných pohádkových próz. V jistém smyslu se jedná o originální cestu literárním světem jedné z nejvýznamnějších českých spisovatelek.