- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PŘEDPLATNÉ 2023

předplatné 2023

 

Vážení příznivci Městského divadla v Mostě, ctění předplatitelé.

 

Jak jistě víte, máme za sebou dva covidové roky, jež kromě jiného dopadly i do naší vážené předplatitelské obce, která se téměř o polovinu zmenšila. V loňském úvodním slově v nabídce předplatného jsem uvedl, že v podobně těžké situaci jsem za svůj dlouhý divadelní život ještě nebyl a doufal jsem, že v podobné již nikdy nebudu.
Doufal jsem marně, protože v tuto chvíli se zdá být realita všedního divadelního života ještě horší než v letech covidových. Covid nás, pravda, již nesužuje tak, jak v letech uplynulých, ale přidaly se jiné faktory, s nimiž jen málokdo počítal.Otevřený válečný konflikt v Evropě, energetická krize a z ní vyplývající nejistota, co nás v budoucnu čeká, nic z toho divadelní práci ani trochu neprospívá.

Již párkrát jsem se Vám pokoušel vysvětlit, jak důležitou roli, ač neviditelnou pro diváka, hraje v divadelním životě plánování. Plánujeme, co budeme hrát, kdo bude naplánované tituly realizovat. My víme, co bychom chtěli na obou našich scénách hrát, na jaké tituly bychom Vás chtěli přilákat, kteří význační umělci, režiséři, výtvarníci a choreografové s námi chtějí spolupracovat.
To všechno víme a byli bychom velmi rádi, abyste naší nabídkou nepohrdli. Velmi o Vás stojíme a chtěli bychom Vás motivovat k tomu, abyste se, pokud jimi ještě nejste, stali našimi předplatiteli, tedy VIP diváky, kteří tvoří naši diváckou základnu.

Jsem přesvědčen o tom, že v uvedení všech nabízených titulů ani v jejich reprízování nám v budoucnu nezabrání ani energetická krize, ani další nepříznivé okolnosti, neboť náš hlavní donátor a majitel, statutární město Most, je připraven nás v této činnosti podpořit. My v to věříme.

Vážení předplatitelé, obracím se k Vám s nadějí, že to, co vám nabízíme, Vás přesvědčí a v důsledku uspokojí. Počítáme s Vámi a těšíme se na shledanou v hledištích Městského divadla v Mostě.

 

PhDr. Václav Hofmann

jednatel Městského divadla v Mostě

 

 

 

 

 

Podrobné informace o připravovaných titulech, předplatitelských skupinách a výhodách předplatného naleznete ZDE.

premiéry 2023