- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anketa Cena diváka 2011

CENA DIVÁKA 2011 odstartovala už poosmé! Máte jedinečnou možnost hlasovat pro nejlepší herečku, herce a inscenaci uplynulé sezony! Anketní lístek můžete poslat poštou, e- mailem, nebo osobně doručit do pokladny / obchodního oddělení MDM.
Stejně jako v předešlých letech budou podle nových vítězů a jejich rolí v hereckých kategoriích opět slavnostně pojmenována obě divadelní vína letošního roku. Připomeňme si, že v předešlých letech byla v pořadí již třetí vína pojmenována po vítězné herečce roku 2009 Karolíně Liškové za roli Mamzelle Nitouche a herci Jiřím Krausovi za roli Truffaldina. Vítěznou dvojici doplnila inscenace roku 2009 Sluha dvou pánů v režii Petra Svojtky. Vloni se divadelní vína jmenovala po vítězné roli / opět / Jiřího Krause - Dave z muzikálu Donaha! a roli Bess vítězné Martiny Šimíčkové z dramatu Prolomit vlny. Vítěznou inscenací se stal muzikál Donaha! v režii Radka Balaše. Kdo to bude letos...?

CENA DIVÁKA 2011 
ANKETNÍ LÍSTEK


Vážení diváci, vyhlašujeme tímto další ročník divácké ankety, jejíž výsledky rozhodnou o udělení tří cen:

* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ INSCENACI SEZONY 2011
* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V MOSTECKÉ INSCENACI SEZONY 2011
* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V MOSTECKÉ INSCENACI SEZONY 2011

1. Za nejlepší mosteckou inscenaci sezony 2011 považuji / zaškrtněte, označte /:
TENOR NA ROZTRHÁNÍ – SLAMĚNÝ KLOBOUK – BAVIČ – OBCHODNÍK S DEŠTĚM – VEČER TŘÍKRÁLOÝ aneb COKOLI CHCETE – NOC NA KARLŠTEJNĚ – NAŠI FURIANTI – OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

2. Za nejlepší ženský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2011 považuji herečku:


................................................................ v roli: ................................................ v inscenaci:

……………....................................................................................................


3. Za nejlepší mužský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2011 považuji herce:


................................................................. v roli: .................................................... v inscenaci:


……………………...........................................................................................

Vzhledem k tomu, že budou oceněni také tři účastníci této ankety, připojte laskavě Vaše jméno a adresu:


............................................................................................................................................

Vážení diváci, anketní lístek ( platný je pouze ten, který je vyplněn ve všech kolonkách, výjimku tvoří pouze část “v roli“- není bezpodmínečně nutná ) odevzdejte laskavě v obchodním oddělení Městského divadla v Mostě do 13.února 2012, nebo pošlete na e- mailovou adresu: propagace@divadlo-most.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti 1. premiéry divadelní sezony 2012 - Caligula - dne 17.února 2012 v 19.30 hodin.
Děkujeme Vám za spolupráci.

Vítězové Ankety Cena diváka 2010: Jiří Kraus a Martina Šimíčková, uprostřed Lukáš Rous
za režiséra Radka Balaše