- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CENA DIVÁKA 2010

CENA DIVÁKA 2010 už po sedmnácté odstartovala! Máte jedinečnou možnost hlasovat pro nejlepší herečku, herce a inscenaci uplynulé sezony! Anketní lístek můžete poslat poštou, e- mailem, nebo osobně doručit do pokladny / obchodního oddělení MDM.

 

Stejně jako v předešlých letech budou podle nových vítězů a jejich rolí v hereckých kategoriích opět slavnostně pojmenována obě divadelní vína letošního roku. Připomeňme si, že vloni byla v pořadí již třetí vína pojmenována po vítězné herečce roku 2009 Karolíně Liškové za roli Mamzelle Nitouche a herci Jiřím Krausovi za roli Truffaldina. Vítěznou dvojici doplnila inscenace roku 2009 Sluha dvou pánů v režii Petra Svojtky.

Kdo to bude letos záleží jen a jen na Vás! Přejeme Vám šťastnou ruku.

 

 

ANKETNÍ LÍSTEK

 Vážení diváci, vyhlašujeme tímto další ročník divácké ankety, jejíž výsledky rozhodnou o udělení tří cen:

* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ INSCENACI SEZONY 2010

* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V MOSTECKÉ INSCENACI SEZONY 2010

* CENA DIVÁKA ZA NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V MOSTECKÉ INSCENACI SEZONY 2010

1. Za nejlepší mosteckou inscenaci sezony 2010 považuji / zaškrtněte, označte /:

DONAHA – CHLAP NA ZABITÍ – ELLING A KJELL aneb CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – IDEÁLNÍ MANŽEL –

PROLOMIT VLNY – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE – POHŘEBNÍ HRÁTKY - U POKLADNY STÁL

2. Za nejlepší ženský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2010 považuji: herečku:

................................................................ v roli: ................................................ v inscenaci:

……………....................................................................................................

3. Za nejlepší mužský herecký výkon v mostecké inscenaci sezony 2010 považuji: herce:

................................................................. v roli: .................................................... v inscenaci:

……………………...........................................................................................

Vzhledem k tomu, že budou oceněni také tři účastníci této ankety, připojte laskavě Vaše jméno a adresu:

............................................................................................................................................

Vážení diváci, anketní lístek ( platný je pouze ten, který je vyplněn ve všech kolonkách, výjimku tvoří pouze část “v roli“- není bezpodmínečně nutná ) odevzdejte laskavě v obchodním oddělení Městského divadla v Mostě do 9.února 2011, nebo pošlete na e- mailovou adresu: propagace@divadlo-most.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti 1. premiéry divadelní sezony 2011 – TENOR NA ROZTRHÁNÍ - dne 11.února 2011 v 19.30 hodin. Děkujeme Vám za spolupráci.