- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Činy a čísla v roce 2011

Městské divadlo v Mostě / MDM / bylo v minulém roce mnohokrát zmiňováno a to nejen místními médii v článcích vztahujících se především k jeho stoletým oslavám. V poslední době se však o divadle psalo zejména proto, zda má nebo nemá smysl do divadla v Mostě každoročně investovat. Ti z Vás, kteří do divadla chodí, si mohou udělat svůj názor a také se v divadle o divadle něco dozvědět. Ti, kteří nechodí a ještě třeba váhají, bych k nám rád pozval. Pro Vás pro všechny, ale také pro ty, kteří by nikdy nepřišli, o divadle nic nevědí, ale přesto proti divadlu brojí, mám několik informací o tom, co se s penězi, které do divadla přijdou, děje.

Městské divadlo v Mostě uvedlo v roce 2011 celkem 9 premiér v činohře a 5 premiér v Divadle rozmanitostí. V uvedeném roce MDM odehrálo 198 představení v činohře (z toho 39 na zájezdech) 389 představení odehrála alternativní a loutková scéna Divadla rozmanitostí (z toho 70 na zájezdech a 65 v mateřských školkách).
Celkem jsme tedy v roce 2011 na jevištích obou divadel a na zájezdech odehráli 587 představení! V roce 2010 - 568 představení - v návštěvnosti jsme se umístili na 3. místě z 214 hodnocených divadel v ČR.

Městské divadlo v Mostě spol. s r.o. obdrželo na rok 2011 dotaci na provoz od Statutárního města Most ve výši 30 400 tisíc a od Ústeckého kraje 1 800 tis. Kč. Z jiných zdrojů se podařilo získat celkem 250 000 Kč, celkem 32 450 tis.Kč.


MDM dosáhlo v roce 2011 9.566.302,- Kč celkových výnosů, z toho 5.828.846,- Kč vlastních tržeb, 1.645.230,- Kč tržeb za cizí dovozová představení a 2.092.226,- Kč ostatních tržeb. Pokud se někomu zdá, že vlastní tržby jsou nízké, je třeba si uvědomit, že 401 představení hraje Divadlo rozmanitostí pro děti platící průměrně 60 Kč za vstupenku a zhruba jedna čtvrtina představení činohry je hrána rovněž pro děti a mládež s průměrným vstupným 80 Kč za lístek.


MDM navštívilo v roce 2011 na vlastní představení činohry i Divadla rozmanitostí /88266/ a na dovozová představení /24106/ celkem 112 372 diváků. V roce 2010 - 109 484 návštěvníků - 17. místo z 214 hodnocených divadel v ČR. 
Naše divadlo reprezentovalo město Most i v zahraničí. V holandském Meppelu na hudebním festivalu s předpremiérou Osudů dobrého vojáka Švejka zahraném částečně německy. V ruském Kurganu s velkým úspěchem na mezinárodním loutkovém festivalu „Mečta o poljote“ v ruštině zahranou pohádkou Popelka, v německých Drážďanech rovněž s Popelkou a v Bautzenu s představením Klaunský orchestr.
Rok 2011 byl pro MDM rokem oslav 100. výročí od otevření historické budovy Městského divadla v Mostě. V rámci těchto oslav proběhlo několik akcí. Byly to tři besedy na témata vztahující se k uplynulým sto letům divadla. Pět výstav ve foyeru MDM věnovaných divadelní tvorbě především v novodobé historii mosteckého divadla.


Navštívit jste mohli i I. ročník festivalu YOUNG FOR YOUNG, festivalu navazující na nultý ročník zaměřený na mladé nejen duchem a věnovaný stoleté historii profesionálního divadla v Mostě. Nově jsme založili i sportovní tradici fotbalovým turnajem „Divadelní kopačka“ věnovaný rovněž stému výročí divadla.
Více než tisíc lidí přišlo do průvodu také na happening, uspořádaný na místě, kde stávala původní budova divadla. Beznadějně vyprodaná byla i závěrečná oslava se slavnostním galavečerem, konaná 30.9. 2011, tedy přesně po sto letech otevření historické budovy starého divadla. Celé oslavy jsme zakončili přátelským kulturním večerem k 100. výročí, který nám jako dárek přivezly soubory z holandského partnerského města Meppel.
V produkci města Mostu vyšla ve spolupráci s MDM kniha Miloše Libicha Mostecké divadelní století a byl natočen dokumentární film Dům zasvěcený múzám, obojí věnované historii mosteckého divadla a pokřtěné na slavnostním galavečeru.
Naše divadlo bylo, respektive jeho členové byli také oceněni odbornou uměleckou obcí. Herečka Eva Klánová-Roubíková se stala držitelkou ocenění SENIOR PRIX za celoživotní práci, jejíž převážnou část – 50 let - odvedla v Městském divadle v Mostě.
Herec Otto Liška skončil v širší osmičlenné nominaci na cenu Thálie v kategorii muzikál – opereta muži, a to za roli Petra, krále cyperského a jeruzalémského v inscenaci Noc na Karlštejně.


Městské divadlo v Mostě hospodařilo v roce 2011 s kladným hospodářským výsledkem 242 167,-Kč, při celkových nákladech 41 774 135,- Kč. Z uvedeného je zřejmé, že i přes ponížení dotací oproti loňskému roku o 100 tisíc korun, bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku a náklady na provoz MDM byly nejnižší za posledních deset let. To vše při zachování, ba překročení, uměleckých výkonů i návštěvnosti z předešlých let, a i přes to, že se MDM muselo vypořádat z běžného rozpočtu takřka se všemi akcemi stoletých oslav. Vážení čtenáři, milí divadelní návštěvníci, věřím, že Vám tento stručný přehled akcí a ekonomických výsledků alespoň částečně poskytne rámcovou informaci o použití finančních prostředků, které jsou do Městského divadla vkládány. Divadlo, především divadlo v regionech, je veřejnou službou a ta jako taková musí být veřejnosti dostupná. Především i co se ceny týče. A aby mohla být dostupná, musí být dotovaná. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí našich zastupitelů podporovat divadlo v našem městě je správné, a všichni za ně můžeme být vděčni. Vždyť zdaleka ne všechna města se mohou pyšnit fungující divadelní budovou se stálým souborem. Zachovejme proto naši stoletou divadelní tradici v tomto městě s hrdostí pro generace příští.
Na viděnou ve Vašem divadle se těší MgA. Jiří Rumpík, ředitel a umělecký šéf činohry.