- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Divadelní vinobraní 2010

III.Divadelní vinobraní se i přes nepřízeň počasí vydařilo. Zamračená obloha sice hrozila každou chvíli pořádnou sprchou deště, ale celý program se podařilo dovést do zdárného konce. Všechno víno a sýry byly řádně ochutnány, nové divadelní víno pokřtěno, písničky dozněly, pozvánky na představení rozdány, soutěž kostýmů vyhlášena a bohatý program na příští ročník přislíben. Druhá polovina divadelní sezony tak byla ve čvrtek 2.září oficiálně zahájena. 


Při odchodu domů doufáme zůstal, tak jako v nás, pocit příjemně stráveného odpoledne ve všech zúčastněných. Příjemně nás překvapil nebývalý zájem o prohlídky divadla / určitě a rádi při jiné příležitosti zopakujeme /, počet dětských kostýmů a diváků vůbec. Touto cestou ještě jednou děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník. Vy se máte také na co těšit, protože IV.Divadelní vinobraní bude součástí oslav 100.výročí existence divadla v Mostě!  

Letošní nová divadelní vína s názvem Denisa de Flavigny / křtila Karolína Lišková - držitelka Ceny diváka za rok 2009 / a Truffaldino / pokřtil Jiří Kraus - držitel Ceny diváka za rok 2009 / jsou již v prodeji nejen v divadelním klubu MDM, ale také v prodejně a vinotéce Ivana Váni.


Slavnostního křtu se zúčastnili kromě oceněných herců, ředitele MDM Jiřího Rumpíka a jednatele MDM Václava Hofmanna, který převzal nad III.Divadelním vinobraním záštitu, také krajští zastupitelé Jiří Šulc a Tomáš Ratiborský. Vinař Ivan Váňa samozřejmě nemohl chybět. Pokud jste ale chyběli Vy, můžete se podívat na vinobraní alespoň ve fotogalerii.

Ať žije divadlo, ženy, víno, zpěv!