- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dramaturgický plán 2011

Dramaturgický plán činohry Městského divadla v Mostě na sezonu 2011 aneb osm nových titulů! 

Vážené dámy, vážení pánové, návštěvníci Městského divadla v Mostě! Když jsem se před začátkem loňské sezony zamýšlel nad tím, jak hluboce se právě probíhající ekonomická krize dotkne právě našeho divadla, zdaleka jsem nemohl předvídat jaké skutečné následky budou mít zejména ekonomické změny ve společnosti na vývoj divadla a divadelního dění vůbec. Důsledky krize lze pouze odhadovat, nicméně zajímavým a potěšujícím zjištěním pro mě je, že v první polovině sezony 2010 přišlo Vás, našich věrných diváků, do divadla takřka o třináct procent více, než v roce předešlém, což je nárůst téměř o 4000 návštěvníků! Nevím, zda to bylo způsobeno skladbou nabízeného repertoáru, tedy Vašemu vkusu více vyhovující dramaturgií, nebo tím, že čím dál tím víc lidí považuje návštěvu divadla za osobní potřebu, za prostředek odreagování, způsob vnitřní kultivace a společenskou událost. Jsem také rád, že si do divadla nachází cestu stále více nových a také mladých diváků, a my bychom chtěli tento trend podpořit. A to nejen rozšířením předplatného o mládežnickou skupinu M, ale i nově vzniklým festivalem pro mladé lidi věkem i duchem, který jsme nazvali YOUNG FOR YOUNG. I nadále hodláme v projektu „DIVADLO VE ŠKOLE – ŠKOLA V DIVADLE“ pokračovat v tradici hraní divadla ve školkách, školách i v netradičních prostorech.


Následující sezona, rok 2011, bude pro nás, Městské divadlo v Mostě, ve znamení oslav stého výročí otevření historické budovy Městského divadla ve starém Mostě. Budova z dílny architekta Alexandra Grafa byla dokončena v roce 1911 a opona se slavnostně zvedla 30. září téhož roku. Profesionální divadlo v Mostě i jeho budova měly pohnutý osud. V době hospodářské krize v roce 1934 mělo být divadlo pro nedostatek financí dokonce zavřeno. Nakonec bylo v 70. letech minulého století zbouráno. Přesto přese všechno bychom chtěli jeho vývoj i historii divákům důstojně a různými formami připomenout. Čeká Vás proto nejen klasická nabídka titulů pro předplatitele, ale spousta doprovodných akcí ve velkém divadle i v Divadle rozmanitostí, a to výstavami počínaje a happeningy konče.


Základní předplatitelská nabídka na rok 2011 je sestavována tak, aby jste si v titulech mohli opět i letos najít Váš oblíbený žánr a abyste měli důvod si předplatné do našeho – Vašeho divadla zakoupit. V příštím roce uvedeme celkem 9 titulů, z toho 8 pro abonenty a jeden mimo předplatné. Pro tento titul však budete moci opět použít slevový kupon, který je součástí předplatného. Dvě premiéry budou na Komorní scéně, kde Vám letos již před prázdninami jistě zpříjemnily vaše zážitky z představení nová a pohodlná křesílka. Šest titulů bude uvedeno na Velké scéně a kabaret, napsaný na motivy Haškova Švejka, bude uveden na Malé scéně se stolovým uspořádáním, stejně tak jako kabaret Na Poříčí... Bude mít také stejného režiséra a představitele v hlavní roli, tedy Jiřího Krause. V době, kdy píšu tyto řádky nás čeká ještě druhá polovina sezony, ale přesto bych byl velmi rád, kdyby se nám s vaší podporou podařilo vzrůstající návštěvnost udržet i nadále, protože není pro mě jako herce, uměleckého šéfa a ředitele větší radosti v divadle, než když je, jak my říkáme, “plnej barák“. Stejně tak ale věřím a doufám, že ani převratné změny v ekonomickém a politickém životě nás a potažmo vás nepřipraví o tak mimořádnou událost jako je Divadlo.
Na viděnou v Městském divadle v Mostě!
MgA. Jiří Rumpík Umělecký šéf činohry a ředitel MDM

----------------------------

Ken Ludwig
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
(překlad Tatjana a Ivo T. Havlů)
Hra o tom, že humor a láska přežijí všechno.


Úspěšnou komedii Tenor na roztrhání napsal americký dramatik Ken Ludwig v roce 1989 a dosud byla přeložena do šestnácti jazyků a inscenována v pětadvaceti zemích. Tenor na roztrhání je precizně napsaná hra ve feydeauovském duchu situačních komedií. Příběh je zasazen do amerického Clevelandu 30. let minulého století, do divadelního prostředí místní opery. A v takovém prostředí, na první pohled vážném a seriózním, bychom asi moc humoru nehledali.
Ředitel opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, která má vystoupit ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Svižný sled zápletek pak vyústí v závěrečný bláznivý kolotoč záměn osob a přesně do sebe zapadajících omylů a náhod. Tenor na roztrhaní je bláznivý příběh talentovaného člověka, který trpělivě čeká na svoji životní šanci.
Režie: Pavel Ondruch 
Premiéra na Velké scéně činohry Městského divadla v Mostě 11. února 2011

--------------------------------


Miroslav Horníček
(volně zpracováno na motivy komedie Eugéna Labiche)
SLAMĚNÝ KLOBOUK
Klasická fraška o tom, co všechno způsobil jeden nenažraný a naprosto neprozíravý kůň.

Horníčkova úprava Slaměného klobouku vznikla na základě frašky francouzského dramatika Eugéna Labiche Slaměný klobouk z Itálie, kterou autor napsal v roce 1851. Na domácích jevištích se toto půvabné Labichovo dílko hraje v původní podobě. Všechny úpravy si však stejně jako úprava Horníčkova zachovávají původní půdorys známého příběhu o zběsilém putování svatebčanů za apartním dámským kloboukem, který sežvýkala mlsná kobyla páně Ferdinandova, a který způsobil tolik nedorozumění a z nich vyplývajících bláznivých situací.

Režie: Milan Schejbal
Premiéra na Velké scéně činohry Městského divadla v Mostě 18. března 2011

----------------------------------

Joe Penhall
BAVIČ
(Dumb Show; překlad Martin Preiss)

Hra o tom, že i když lidstvo je velké, lidé zůstávají malí.


Tragikomedii Bavič napsal Joe Penhall v roce 2004. Bývá sice řazen mezi autory takzvané coolness dramatiky, známé zobrazováním šokujících scén a používáním slangu, nespisovného jazyka nebo vulgarismů, ale v Bavičovi Penhall ukázal také přesnou psychologii postav a nekompromisně předvedl, jak mlhavá může být hranice mezi tím, co ještě novinář může a má zveřejnit, a tím, co už ve veřejném zájmu není a co podléhá právu jedince na soukromí. Ve hře vystupují tři postavy, televizní hvězda Barry a dva bulvární novináři Greg a Liz, kteří se k Barrymu vetřou pod falešnou záminkou, a aby získali exkluzivní materiál, tajně Barryho natočí na kameru. Penhall napsal prvotřídní hru o světě, který vytváří lidé jako Greg a Liz, o světě, jemuž se občas sami těžko bráníme, a které v románu Nesmrtelnost Milan Kundera trefně nazval imagology.

Režie : Pavel Ondruch
Premiéra na Komorní scéně činohry Městského divadla v Mostě 29. dubna 2011

------------------------------

N. R. Nash
OBCHODNÍK S DEŠTĚM
(překlad Jiří Josek)
Romantická komedie o obchodníkovi s iluzemi.

Světoznámá hra amerického dramatika N. R. Nashe se odehrává na farmě rodiny Curryových sužované dlouhotrvajícím suchem. Je to hra především pro dva herce – představitele rolí stárnoucí a nepříliš půvabné Lízy Curryové a snílka a šarlatána Billa Starbucka, obchodníka s deštěm. Neprovdaná Líza, starající se o dům a dva své bratry, pomalu usychá s úrodou až do té doby, než se objeví Bill Starbuck, který kromě tolik potřebného deště přináší i ženské probuzení pro Lízu. N. R. Nash napsal v roce 1954 komedii s optimistickým vyzněním, laskavým humorem a nevšedním pochopením pro všechny jednající postavy. Byla přeložena do čtyřiceti jazyků a dodnes se hojně hraje a to za neutuchajícího zájmu publika a herců k ní.

Režie: Věra Herajtová
Premiéra na Komorní scéně činohry Městského divadla v Mostě 6. května 2011

-----------------------------

William Shakespeare
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
(překlad Jiří Josek)
Komedie o tom, že milujícím není nic zatěžko.

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete je jedna z nejznámějších Shakespearových komedií a bývá označována za komedii slavnostního či karnevalového veselí. Vychází ze starých anglických oslav, které se odehrávaly během vánočních svátků. Byl při nich volen král Neřádu a svět se na chvíli zbláznil, sváteční a světské se zaměnilo a společenská hierarchie byla naoko obrácena.
Shakespeare napsal Večer tříkrálový kolem roku 1600, takže ačkoliv hra má šediny, tak ani po letech nepáchne starobou. Stále má současnému člověku co říct o lásce nebo malichernosti, o prchavém i prchlivém mládí a nestačí-li vám toto, vězte, že se k tomu ve hře notně jí, pije i zpívá. To vše v renesanční atmosféře, v níž si vysoké tyká s nízkým, a šašek Feste se tomu společně s Williamem Shakespearem dobromyslně vysmívají.

Režie: Nikolaj Penev
Premiéra na Velké scéně činohry Městského divadla v Mostě 17. června 2011

-------------------------------

Jaroslav Vrchlický, Karel Svoboda, Jiří Štaidl
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Původní český muzikál z doby, kdy muži vládli a ženy je milovaly.

Historická anekdota o zákazu pobytu ženského živlu na hradě Karlštejně inspirovala už v roce 1885 Jaroslava Vrchlického k napsání své nejúspěšnější hry – komedie Noc na Karlštejně. Ta se na českých jevištích v nejrůznějších úpravách s úspěchem uvádí dodnes. Největší popularitu Vrchlickému textu však získalo jeho filmové ztvárnění do muzikálové podoby. Písně Karla Svobody a Jiřího Štaidla se staly hity a posléze si našly cestu i na divadelní scény. Ke svěžím a dnes už téměř zlidovělým melodiím a známému příběhu přibyl příslovečný humor a vznikl jeden z nejoblíbenějších původních muzikálů domácí provenience.

Režie: Zbyněk Srba
Premiéra na Velké scéně činohry Městského divadla v Mostě 17. září 2011

-----------------------------------------


Ladislav Stroupežnický
NAŠI FURIANTI
Komedie z české vesnice, v níž ten punč zaplatí nakonec všichni.

Dnes už lze jen těžko pochopit společenský rozruch, který vyvolala premiéra Stroupežnického Našich furiantů (3. května 1887) na jevišti pražského Národního divadla. Rozruch se však uklidnil a výtečná realistická komedie z venkovského prostředí zůstala živá do dnešních dnů. Stroupežnický v ní dokázal velmi věrohodně a s potřebnou mírou komediální nadsázky zobrazit charaktery venkovských lidí. Venkov a jeho obyvatele neidealizuje, naopak ve vážných, ale i komických situacích přesně ukazuje i na to nízké a nedobré, co v jejich povahách a myšlení je. Silnou stránkou Stroupežnického komedie je také její divadelní jazyk – pádný, šťavnatý a přesný.

Režie: Petr Kracik
Premiéra na Velké scéně činohry Městského divadla v Mostě 25. listopadu 2011

-----------------------------------------

Jaroslav Hašek
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
(dramatizace: Jiří Kraus a Tomáš Alferi;)
Mimo předplatné - volný titul!!
Román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války je jedna z nejoblíbenějších a celosvětově nejznámějších knih české literatury (také byla přeložena přibližně do 54 jazyků).


Jaroslav Hašek zobrazil první světovou válku jinak než jeho kolegové. Přestože sám byl na haličské frontě, dovedl se té nesmyslnosti a hrůze vysmát, „jako by to nebylo více než opilá tahanice v žižkovské krčmě“, napsal Ivan Olbracht. Švejk je pro českou literaturu stejně důležitý, jako Don Quijote pro tu španělskou nebo Tristram Shandy pro tu anglickou. „Naučíme-li se chápat Švejka, pochopíme i Haška v celé jeho komplexnosti. V jeho ironii, schopnosti nazývat věci pravými jmény. Což je důležité i pro dnešek. V tom je jeho kouzlo i poselství.“, napsal bohemista Radko Pytlík.
Švejk byl již mnohokrát dramatizován i zfilmován. V Městském divadle v Mostě můžete první dva díly Švejka (V zázemí a Na frontě) spatřit v netradiční kabaretní formě, podobně jako tomu bylo v minulých letech s kabaretem Na Poříčí dítě křičí... To vše v originálním prostředí Malé scény, za doprovodu živě kapely Šrum-Šrum, hrající autentické dobové písně.

Režie: Jiří Kraus
Premiéra na Malé scéně činohry Městského divadla v Mostě 18. prosince 2011