- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Droga?!

DROGA?! stojí v titulu monodramatu Kai Hensela, které chystá k podzimní premiéře činohra Městského divadla v Mostě ve spolupráci s režisérem Radoslavem Tcherniradevem a herečkou Veronikou Valešovou.

Jaká droga? Chtělo by se odpovědět: žádná! Jenomže to by bylo příliš jednoduchým řešením problému, který německý autor ve svém dramaticky působivém textu řeší.
Ten problém má mladá, vdaná žena Hana, řešící svou osobní stresovou situaci konzumací drog. Přechází postupně od drogy lehké k těm těžkýma jejich vliv na život vlastní i na životy svých blízkých / syna a manžela / komentuje tím, že má drogy pod kontrolou. To se samozřejmě ukáže jako sebeklamná iluze.

Činohra Městského divadla v Mostě se v krátké době vrací k závažnému společenskému tématu, zpracovanému Kai Henselem, podruhé. Po školní šikaně v monodramatu Prudilova válka jsou to nyní drogy a jejich vliv na utváření lidské osobnosti. Nově připravovaná inscenace Droga?! se z prostředí učeben, kam byla situována Prudilova válka, přenese do dosud nevyužívaného a v pravém slova smyslu netradičního divadelního prostoru pod velkou jevištní točnou, kde najde místo šedesát diváků. Přestože je určen především pro mládež, není její téma ani jeho jevištní zpracování nezajímavé pro diváky střední a starší generace.
Vlastimil Novák, dramaturg

Premiéra titulu Droga?! je připravena na 15.listopadu 2011 v 17.00 hodin. 
Dopolední představení jsou určena nejen pro školy! V případě zájmu také pro veřejnost. 

Předpremiéry, premiéra a reprízy na Scéně Pod točnou do konce roku 2011
Pondělí 24.10.2011 v 10.00 hod. - I.předpremiéra
Středa 2.11.2011 v 9.00 hod. - II.předpremiéra
Úterý 15.11.2011 v 17.00 hod. – PREMIÉRA
Pondělí 28.11.2011 v 10.00 hod. – repríza
Středa 7.12. 2011 v 9.00 hod. - repríza
Vstupné: 50 Kč; pouze na premiéru 100 Kč

KAI HENSEL
Autor úspěšných monodramat na Scéně pod točnou K tvorbě německého autora Kai Hensela se činohra Městského divadla v Mostě vrací v poměrně krátkém čase už podruhé. V lednu roku 2008 uvedla úspěšně na své Komorní scéně jeho Prudilovu válku /v originále Klamms Krieg/, monodrama o tragickém střetu středoškolského učitele se svými žáky. Po téměř třech letech od premiéry Prudilovy války /29.1.2008/, uváděné především v autentickém prostředí školních učeben, se jméno Kai Hensel objevuje v Mostě znovu.
Tentokrát zpracovává dramatik společensky velmi vážné téma užívání drog. Zhoubný vliv drog na život narkomanů dokumentuje na příběhu mladé vdané ženy a matky, která své problémy a neuspokojení v osobním životě řeší s jejich pomocí. Henselovo monodrama není rozhodně prvoplánovou agitkou. Příběh Hany, postupné destrukce její osobnosti a rozpadu rodiny je věrohodným a emocionálně vypjatým dramatem, v němž se prvky každodenní všednosti prolínají s chvílemi euforického uvolnění, radosti a pocitu lehkosti bytí způsobené drogou. Vytváří se tím silné dramatické napětí, které vylučuje černobílý pohled na svět drog a jejich uživatelů.
Realizace Henselova monodramatu Droga?! /v originále Welche Droge passt zu mir?/ se ujal stejný tým, který připravil Prudilovu válku. Režisérem je Radoslav Tcherniradev, text z němčiny přeložil Ladislav Kocián a jeho úpravu provedl dramaturg Vlastimil Novák. Roli Hany vytváří herečka Veronika Valešová.

SCÉNA POD TOČNOU
Třetí hrací prostor v budově mostecké činohry První české uvedení monodramatu Kai Hensela Droga?! je zároveň také „premiérou“ nového hracího prostoru v budově mostecké činohry, nazvaného Scéna Pod točnou.
Pod velkým jevištěm, kde je ukryta konstrukce velké i malé točny a orchestřiště /propadla/, se nachází místo využitelné pro zhruba padesát diváků s velmi nevšední technicistní atmosférou. Po Velké a Komorní scéně je to v budově divadla třetí prostor, v němž je možné hrát – v tomto případě netradičním způsobem – divadlo.
Scéna Pod točnou může zaujmout diváky jak vlastním umístěním, tak především cíleně volenou dramaturgií, odpovídající scénografií a osobitými režijními i hereckými postupy. To vše směřuje k jedinému – k rozšíření repertoárové nabídky mostecké činohry a k reflektování současných témat, jejichž autorské a jevištní zpracování ne vždy souzní s vkusem a požadavky většinového publika.

RADOSLAV TCHERNIRADEV
Radoslav Tcherniradev se v činohře Městského divadla v Mostě nenápadně, ale důsledně a úspěšně etabloval jako režisér současných, tématicky závažných titulů.
Začínal tu v roce 2007, kdy na Komorní scéně realizoval divadelní zpracování scénáře úspěšného filmu dánského režiséra Thomase Vinterberga Rodinná slavnost. Už tato inscenace nesla jeho osobitý režijní rukopis, který spočívá v citlivé práci s hercem na psychologii postav, v použití stylově čistých postupů a v důsledném vytváření působivé atmosféry a koloritu příběhu.
Po Rodinné slavnosti následovalo Henselovo monodrama Prudilova válka /premiéra 29.1.2008/, dále americká tragikomedie Nejstarší řemeslo /premiéra 10.4.2009/ a pak divadelní verze filmového dramatu Larse von Triera Prolomit vlny /premiéra 5.11.2010/. Pátým Tcherniradevovým v Mostě realizovaným titulem je další monodrama Kai Hensela Droga?!

VERONIKA VALEŠOVÁ
Veronika Valešová nastoupila do angažmá v mostecké činohře po absolvování katedry herectví na divadelní fakultě pražské AMU v roce 2004 ještě pod dívčím příjmením Týcová.
Od samého počátku svého působení v Mostě se projevuje jako přemýšlivý typ herečky tíhnoucí k tématicky závažnějším rolím. Zároveň ale vládne i nemalým talentem komickým, což jí umožňuje, aby vytvářela postavy rozmanitého charakteru – od postav dramatických /např. Miranda v Shakespearově Bouři/ až po postavy komické /např. Checca v Goldoniho Poprasku na laguně/.
Veronika Valešová je kromě působení v profesionálním divadle výraznou osobností divadla amatérského. V Rádobydivadle Klapý se vedle herecké práce podílí na utváření dramaturgicko-inscenačního profilu této vyspělé a úspěšné scény.