- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Herkules poprvé v Mostě

NEJVĚTŠÍ ANTICKÝ HRDINA PŘICHÁZÍ NA SCÉNU

Poslední premiéra v činohře Městského divadla bude před divadelními prázdninami ve znamení zápasu s hnojem. Do Augiášova chlíva vejde Herkules. A s ním přijde zákon – anebo spíše síla!

Herkules je jak známo největší hrdina řecké mytologie, který již v kolébce projevil ukrutnou fyzickou sílu a zaškrtil dva hady, porazil titány, podpíral nebeskou klenbu a kromě mnoha jiného vykonal dvanáct přetěžkých úkolů. A právě pátý z úkolů Herkula přivedl do Élidy, půvabného peloponéského království, aby vykydal hnojem přeplněný Augiášův chlív.

V mytologických časech to měl Herkules lehké. Jednoduše přehradil toky řek Péneios a Alfeios a hnůj z Augiášova chlíva vyplavil do moře. Ovšem v adaptaci slavného švýcarského dramatika a prozaika Friedricha Dürrenmatta si Herkules s hnojem tak snadno neporadí. Dürrenamatt celou záležitost zpochybnil a obrátil naruby – až do jakési antické grotesky. Z Herkula učinil poněkud vyšeptalého a krachujícího akčního hrdinu a Augiášovým chlívem je míněna celá Élida. Herkulovi je práce znemožněna a je donucen podstoupit nekonečné martyrium byrokratické šikany a pokryteckého politikaření. Jeho snaha „odhnojit“ naráží na nechuť místní politické reprezentace a starosti mu přidělají i jeho nejbližší – milenka Déianeira a tajemník Polybios.

Friedrich Dürrenmatt patří k nejvýraznějším postavám divadla ve 20. století. Jeho tvorba tematicky těží z životních paradoxů, mravních dilemat, relativity lidských postojů, absurdity i šibalského žertování. Co do literárního druhu, byl Dürrenmatt spíše solitér. Vtipný až břitký, vynalézavý i tradiční, jasnozřivý a odmítaný, varující i nevyslyšený. Žánrově osciluje kdesi na pomezí tragické komedie, protože taková se mu zdála i podstata soudobého světa. Jeho metodou je často parafráze či odkaz. Například v komediích jako Romulus Veliký, Král Jan, Frank V. nebo právě Herkules a Augiášův chlív, který pro kritický podtón, hravost a vtipnost, patří k nejlepším a nejoblíbenějším Dürrenmattovým dramatickým komediálním kusům.

Díky bohatému a rozmanitému dílu i jeho mravnímu a myšlenkovému přesahu, je Dürrenmatt dodnes právem chápán jako jeden z nejvýznamnějších spisovatelů dvacátého století.

Přijďte se i vy podívat, jak si Herkules s Augiášovým chlívem poradí. V překladu Jiřího Stacha, v režii Lukáše Kopeckého, ve scéně Petra Kastnera a v kostýmech Veroniky Watzkové se představí Miroslav Večerka, Jakub Dostál, František Nedbal, Hana Marie Maroušková, nová tvář v Městském divadle Zbyšek Humpolec, Táňa Hlostová, Vít Herzina a mnoho dalších. Od 20. června 2014 na Velké scéně. Všichni přijďte! Možná se bude i kydat!
Michal Pětík, dramaturg