- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak to bylo

Vážení a milí přátelé!

Dovolte abychom Vás pozvali na sobotu 26.února 2011 do divadelního klubu Městského divadla v Mostě, kde od 17.00 hodin proběhne první z cyklu besedních komorních pořadů Jak to bylo..., věnovaných stému výročí otevření mostecké divadelní budovy. Řeč bude o připravované knize, pojednávající o historii profesionálního divadla v Mostě v letech 1911 - 2011, o osudech historického města Mostu a také o snahách slovem a obrazem zachytit jeho slavnou minulost.

Bude to setkání naprosto neformální, spíš popovídání si a výměna názorů a postřehů doplněná o písničky a videoprojekci. Besedovat budou naši hosté / Jiří Rumpík, Miloš Libich, Míra Kuželka, Martin Studecký, Vlastimil Novák.../ a s nimi, budete- li mít chuť a zájem, Vy všichni.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi!