- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Janov 2011

Už šesté mimořádné odpoledne zažili mostečtí divadelníci v Domě sociálních služeb v Janově. VI.charitativní odpoledne s názvem „Dnes hrajeme u Vás“ tentokrát proběhlo jak uvnitř budovy, tak na zahradě areálu. Počasí zkoušelo naši trpělivost, neboť počáteční sprchu vystřídala letní sauna. Klientům ústavu naštěstí rozmary počasí radost z programu nikdy nevezmou.

I letos si výsostně užili pohádku Divadla rozmanitostí Dášeňka, Krušnohorskou dudáckou muziku v čele s hereckým klanem Ottou, Karolínou a Terezou Liškovými, diskotéku neúnavného herce Zdeňka Turka, jízdu na koních z jezdeckého oddílu Equi Bořeň Svinčice, nebo psí terapeuty naší kolegyně Moniky Šimandlové. Ti tentokrát navštívili klienty, kteří nemohli program sledovat venku, přímo na lůžku. O samotě rozhodně nezůstal ani stánek s cukrovou vatou a popcornem. Úplnou novinkou letos bylo malování na obličej, které se velmi osvědčilo. Klienti se nebáli nechat se vymalovat jako tygr, nebo had.

Pozdvižení způsobily jako vždy dárky. Městské divadlo v Mostě je nakupuje a současně financuje program i občerstvení z výtěžku charitativních dražeb Divadelních plesů. Každoročně je předáváme na závěr diskotéky, jako vrchol celého odpoledne při vyhlašování nejlepších tanečníků a tanečnic. A těmi jsou vlastně všichni, bez ohledu na výkon. Vzájemně obohacující tradice úspěšně pokračuje i díky našim divákům. Bez jejich přispění bychom totiž společné akce nemohli uskutečnit. Děkujeme!

Na závěr přidáme s radostí poděkování pro nás:
Vážený pane řediteli Rumpíku, rádi bychom Vám tímto poděkovali za to , že i v letošních roce jste zavítali mezi nás a uspořádali pro naše klienty příjemné odpoledne s kvalitním programem. Velmi si ceníme milého a vstřícného přístupu všech herců, zpěváků a ostatních účinkujících, kteří se zcela bez předsudků věnovali celé odpoledne klientům našeho domova. S pozdravem Jiří Šimůnek Dne 9.6.2011 ředitel DSS Litvínov

Přítomnost koní dokáže léčit

foto