- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novoroční přání

Vážení návštěvníci Městského divadla v Mostě, milí Mostečané,

s každým koncem roku přichází nejen čas adventní, období shonu a nakupování dárků, vánočních i silvestrovských oslav, ale i čas bilancování a hodnocení všeho, co se za uplynulý rok v našem životě událo.

Naše divadlo má za sebou rok plný oslav. Sto let existence profesionálního divadla v našem městě jsme spolu s Vámi důstojně oslavili patnácti premiérami v obou našich divadelních budovách, ale i doprovodnými akcemi, které byly díky Vám velmi hojně navštíveny, za což Vám patří tisíceré díky.
Více než sto tisíc diváků, kteří nás poctili svou návštěvou v tomto roce, je pro nás velkým zadostiučiněním, ale i obrovskou výzvou k důstojnému pokračování v tradici mosteckého profesionálního divadla. Tento úkol se však opět neobejde bez Vás, našich věrných diváků.

Proto bych Vám chtěl jménem všech zaměstnanců našeho divadla popřát do nadcházejícího roku 2012 jen to nejlepší. Především dobré zdraví, k tomu osobní pohodu, radost z maličkostí a každodenního života, neboť jak praví můj oblíbený spisovatel Robert Fulghum: „Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život.“

Na viděnou v divadle se těší Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě