- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.F.2011

„Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“ Jan Werich

Milí návštěvníci a přátelé Městského divadla v Mostě, vážení spoluobčané !
Dovolte mi, abych Vám touto cestou, na sklonku roku 2010, poděkoval jménem svým i jménem všech zaměstnanců našeho divadla za to…
… že Vás do obou divadel (činohry i Divadla rozmanitostí) přišlo především na naše představení opět více, než v roce předešlém, celkem asi 110 tisíc!
…že jste do divadla s sebou přivedli nebo poslali takřka 50 tisíc Vašich dětí
… že jsme s Vámi mohli založit novou tradici festivalu pro mladé věkem i duchem - YOUNG FOR YOUNG a předat historicky první cenu za „věčné mládí“- FOREVER YOUNG - paní Ljubě Skořepové
… že jste za námi přišli na Hněvín i na Divadelní vinobraní
… že jste přijeli na naše představení do Třebívlic, Korozluk, Rychnova nad Kněžnou, Kladna, Mladé Boleslavi či Prahy
…že jste podpořili naši charitativní dražbu na plese divadla, pro Ústav sociální péče v Janově, kde jsme již popáté mohli uspořádat Dětský den
…že s námi trávíte s Klubem přátel divadla vánoční svátky při „Vánočkách“
…že chodíte na vernisáže do obou divadel
…že nám píšete a zajímáte se o to, co se v divadle děje
…že víte, že jsme, hrajeme a že Vám nejsme lhostejní
…že mi odpustíte, že jsem za něco zapomněl poděkovat
…že ….že …že nechcete „ žít potmě“!

V pohodě, klidu a pevném zdraví prožité vánoce i celý rok 2011 Vám přeje
MgA. Jiří Rumpík,ředitel a umělecký šéf Městského divadla v Mostě