- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PŘEDPLATNÉ 2014

PŘEHLED TITULŮ ČINOHRY MDM NA SEZONU 2014

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO 2014 STÁLE PROBÍHÁ!

    Dramaturgie činohry si jako vždy pro své diváky připravila žánrově různorodý výběr titulů. V tematické rovině vznikla linie jakéhosi „vnímavého divadla“. O tom, že ze všech sil naplňujeme ideu veřejné služby, a že nám stav regionu a vůbec celé země není lhostejný, se návštěvníci divadla mohou přesvědčit v komediích společensky angažovaných, ba nesmlouvavých, jako Gogolův Revizor, Platit se nebude od Daria Fo, Voskovcův, Werichův a Ježkův Golem a Dürrenmattův Herkules a Augiášův chlév. Ostatně divadlo, jako málokteré umění, je úzce provázáno se společností, s jejím politickým i morálním stavem.

     Diváci se také mohou těšit na tituly hrající si s žánrem i s publikem – na novou dramatizaci Vernovy romantické sci-fi komedie Tajemný hrad v Karpatech, na typickou francouzskou „konverzačku“ Francise Vebera Blbec k večeři nebo na Pozvání na večírek od Neila Simona. Poslední jmenované tituly navíc utvoří jakousi malou dramaturgickou linii. Oba totiž vyprávějí o velmi netradičních večírcích, ovšem každý po svém – jinými prostředky a s odlišným vyzněním. Pochopitelně, jako každou sezonu, si zazpíváme a zatančíme – tentokrát ve slavném muzikálu Zpívání v dešti.


 

Nikolaj Vasiljevič Gogol – REVIZOR

režie: Jakub Korčák, premiéra: 21. února 2014 na Velké scéně
Gogolova nekompromisní a stále živá komedie, v níž zachytil nás všechny.

 

Francis Veber – BLBEC K VEČEŘI
režie: V
ěra Herajtová, premiéra: 28. března 2014 na Velké scéně
Je zábavné smát se pitomc
ům. Co ale ve chvíli, když jsou vám trochu podobní?

 

Dario Fo – PLATIT SE NEBUDE
režie a úprava: Alexander Galperin, premiéra: 4. dubna 2014 na Velké scén
ě
Satirická komedie o mladých lidech, nouzi a hledání místa ve sv
ětě v rozporuplných časech.

 

Jules Verne, Michal Pětík – TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
režie: Martin Vokoun, premiéra: 16. května 2014 na Velké scéně
Nejen tajemný hrad, hrab
ěte Teleka a další známé karpatské postavy spatříte v novém dramatickém zpracování Vernova románu.

 

Friedrich Dürrenmatt – HERKULES A AUGIÁŠŮV CHLÉV

režie: Lukáš Kopecký, premiéra: 20. června 2014 na Velké scéně
Kritická, hravá i humorná komedie tematizuje a paroduje šestý Herkul
ův úkol – čistku v chlévě élidském.

 

Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek – GOLEM

režie: Zbyněk Srba, úprava: Vlastimil Novák a Zbyněk Srba
premiéra: 19. září 2014 na Velké scéně

Nad
časová satirická revue odehrávající se v renesanční Praze.

 

Neil Simon – POZVÁNÍ NA VEČÍREK

režie: Milan Schejbal, premiéra: 31. října 2014 na Komorní scéně
Neot
řele napsaná situační komedie o nevšedním večírku, vztazích, o mužích i ženách.  

 

Comden, Green, Brown, Freed – ZPÍVÁNÍ V DEŠTI

režie: Pavel Ondruch, premiéra: 19. prosince 2014 na Velké scéně
Jedine
čný swingový muzikál, v němž nechybí nic podstatného – tanec, zpěv i láska.

Michal Pětík, dramaturg