- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Předplatné 2015


Vážení divadelní přátelé,
na podzim roku 1985 byla slavnostně otevřena nová divadelní budova tehdejšího Divadla pracujících. V sezoně 2015 to bude tedy třicet let, co se divadlo přestěhovalo ze staré budovy, přes kulturní středisko Máj, do krásného – tehdy supermoderního – prostoru nynějšího Městského divadla v Mostě.  Za tu dobu navštívilo tuto budovu kolem dvou milionů diváků, vystřídala se v něm plejáda herců a odehrály tisíce představení.

            Jako ředitele, uměleckého šéfa , ale i herce tohoto divadla mě těší, že jako předplatitelé, ale i jako stálí i náhodní diváci, nás svou roční stodvacetitisícovou návštěvou podporujete a pomáháte tak v udržení tradice, která k našemu městu patří. My se na oplátku snažíme připravit vám na každý rok takový program, ve němž by si každý z vás měl najít svůj žánr a své téma. Pro sezonu 2015 jsme naplánovali celkem osm premiér v činohře a pět premiér v Divadle rozmanitostí. Více k jednotlivým titulům vám sdělí dramaturg našeho divadla, Michal Pětík:

            Občas si kladu otázku, k čemu má divadlo sloužit, co od něho vy, diváci, očekáváte a jaké byste ho chtěli mít. Domnívám se, že ve světě mediality, v prostoru zahlceném informacemi, postřehy a obrazy všemožného obsahu i dosahu, plynoucími bez zastavení a kontextu – berlínský designer a výzkumník Fabian Hemmert to dokonce nazývá informačním fast-foodem – může divadlo sloužit jako prostředek, jenž pomáhá zpomalit, lépe se vyznat ve světě, chytře se pobavit a prožít katarzi.

            Jedno z velkých témat lidského života, hojně umělecky i filosoficky zpracováváno především ve dvacátém století, je plynutí času a neustále mizející přítomnost, čím člověk byl a co žil, lidská paměť a kromobyčejné způsoby jejího fungování.

            V plánu na sezonu 2015 se objevují tituly (Postřižiny, Balada pro banditu, Kronika Pickwickova klubu, Tři sestry, Řidič paní Daisy), které se v jistém smyslu obracejí nazpět a vyprávějí o konci starých časů – humorně i nostalgicky, naladěné muzikálně i existenciálně.

            Jako dramaturg vás zvu na divadelní setkání a svátek, abychom se společně vydali na cestu starými časy, na pouť pamětí osobní i historickou, vstříc divadelním dobrodružství, kterými doputujeme až do přítomnosti (Habaďúra a Lháři) i do pohádky pro celou rodinu (Princezna se zlatou hvězdou na čele).

            V někdejších normalizovaných dobách se mluvilo o klidu na práci, dnes se stále častěji hovořívá o klidu po práci. Já vám, milí abonenti, upřímně přeji, abyste nenacházeli tento druh umrtvujícího klidu a myšlenkového status quo, ale naopak, aby Vás divadlo přimělo se bavit, dojímat i přemýšlet, abyste byli třeba znejistěni, ale umělecky a lidsky nasyceni.

            Vážení diváci a přátelé našeho divadla, věříme, že se vám nabídka bude líbit a že se s vámi budeme i nadále moci setkávat v hledištích našich divadel. Mějte se co nejlépe a přijďte do divadla!

 

MgA. Jiří Rumpík, ředitel městského divadla v Mostě

Michal Pětík, dramaturg

 

Nabídka titulů v 2015:

Bohumil HRABAL / POSTŘIŽINY

Poetické vzpomínání na konec starých časů.

premiéra: 13. února 2015 na Velké scéně

 

Michael COONEY / HABAĎÚRA

Brilantní komedie o velkolepém podvodu.

premiéra: 27. března 2015 na Velké scéně

 

K. M. WALLÓ / PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE

Pohádka o princezně Ladě, která před zlým králem prchla, a za prince se provdala.

premiéra: POZOR NEDĚLE - 3. května 2015 na Velké scéně

 

Anthony NEILSON / LHÁŘI

Dojemně drsná komedie o lži, jež přeroste do netušených rozměrů.

premiéra: 12. června 2015 na Velké scéně

 

Alfred UHRY / ŘIDIČ PANÍ DAISY

Citlivý příběh o sbližování dvou lidí.

premiéra: 11. září 2015 na Komorní scéně

 

Milan UHDE, Petr ŠTĚDROŇ / BALADA PRO BANDITU

Muzikál o veliké lásce, veliké zradě a veliké svobodě.

premiéra: 25. září 2015 na Velké scéně

 

Anton Pavlovič ČECHOV / TŘI SESTRY

Tragikomická hra o neschopnosti zapomenout na minulost a vlastní touhy.

premiéra: 6. listopadu 2015 na Velké scéně

 

Charles DICKENS, František LANGER / KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU

Adaptace slavné humoristické knihy aneb Co zažijí pan Pickwick a jeho parta na cestách.

premiéra: POZOR SOBOTA - 19. prosince 2015 na Velké scéně