- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Předplatné 2017 - slova jednatele Václava Hofmanna

Nové předplatné v prodeji!

S postupující modernizací a globalizací našeho života přibývá lidí, kteří s nostalgií vzpomínají na časy dávno minulé, a jak už tomu u vzpomínek bývá, vybavují se jim v teplých a krásných barvách. Jsou ovšem věci a jevy, které v nezměněné podobě přežívají dodnes a jejich existence nám připadá samozřejmá, aniž bychom se nad jejím vznikem a podstatou hlouběji zamýšleli. Jednou z takových věcí, které neoddělitelně patří k základním kamenům divadelního života, je systém předplatného nebo chcete-li abonmá. Abonenti jsou nejcennějším diváckým segmentem, ekonomickou a provozní jistotou divadla a základnou distribuce vstupenek, praví se v „Malém slovníku managementu divadla“.
V dobách o kterých si tu povídáme, tedy prvorepublikových nebo těsně poválečných, bývalo dobrým zvykem ve všech tzv. „lepších“ rodinách vlastnit abonmá místního divadla, ať se jednalo o divadlo oblastní či některou slavnou pražskou nebo brněnskou scénu. Tato tradice se v mnoha rodinách drží dodnes, i když to už ani zdaleka není jev všeobecný. Dosud však přetrvává tam, kde je běžné, že rodiny po generace bydlí ve stejných domech a bytech. Pardubice, Mladá Boleslav, Uherské Hradiště a podobná města. Jinak je tomu pohříchu tady u nás na Mostecku.

Předplatné do divadla tu bylo v dobách socialismu výdobytkem nikoliv rodinným, ale podnikovým. ZV ROH – pro ty, kdo už neví, co ta zkratka znamená, prostě „odbory“ – zakoupily ze svých prostředků mnohdy několik desítek abonentek, které se pak kulturní referent snažil „udat“, aby se tzv. využily. Výsledkem bývalo abonenty vyprodané hlediště, které zelo prázdnotou, poněvadž mnozí, aby se „kulturního“ zbavili, si „průkazku“ vzali, ale do divadla nešli. Pro divadlo to mělo sice ekonomický efekt, ale po dlouhá léta jsme se pak potencionální diváky nemohli zbavit pocitu, že když je představení určeno do systému předplatného, nelze si na něj koupit normálně lístky, protože je vyprodané. I poté, co byla otevřena nová divadelní budova, a o vstupenky do divadla byl velký zájem, jsme se z televizních reportáží dozvídali, že do divadla se nedá dostat, protože představení jsou z velké části vyhrazena pro předplatitelské skupiny, kterých v té době bylo více než deset.

Rodinný systém předplatného se snažíme opět zavádět a předplatitele získávat. Právě vyšla brožura s nabídkou předplatného na rok 2017 a my doufáme, že se náš nejcennější divácký segment rozšíří. Nabídka je pestrá, zajímavá a bohatá, slibuje řadu nevšedních uměleckých zážitků v prostorách budovy, která zaručuje pohodlí, vysokou společenskou úroveň a nebývalý divácký komfort již třicet dlouhých let. Těšíme se na vás, předplatitele tradiční i nové a slibujeme, že nebudete investicí do předplatného ošizeni ani zklamáni.

Vaši mostečtí divadelníci!

 

Přehled předplatného 2017 a online rezervace zde