- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projekt "kyberšikana" pro školy

Jan Braren – Can Fischer: HOMEVIDEO

 

Režie: Adam Doležal

Premiéra: 9. února 2018

 

V rámci dopoledních představení inscenace Homevideo pro školy připravujeme přednášky a moderované diskuse s odborníkem na téma kyberšikany. Chceme tak rozvíjet možnosti divadla směrem k propojení s preventivní činností v sociální sféře. Téma hry k tomu přímo vybízí. Věříme, že tak můžeme být mladým lidem ještě více nápomocni ke zorientování se v nástrahách dnes stále se rozvíjejícího virtuálního světě.

Kyberšikana je dnes totiž tématem velmi živým a aktuálním. Za jakýmkoli anonymním nickem na internetu se může skrývat kdokoli, kdo může chtít zneužít citlivé informace, které dnes tak rádi sdílíme celému světu. Může, ale samozřejmě nemusí. Přednášky mohou přispět k povědomí o tom, co na internetu je bezpečné a co už ne. A když se staneme terčem kyberšikany, jak se proti tomu můžeme bránit. Také v policejních složkách České republiky dnes odborníků na tuto problematiku přibývá, tak jako přibývá závažných deliktů v této oblasti.

Tyto diskuse a reprízy inscenace Homevideo vzniknou za finanční podpory Ústeckého kraje.

Cíl projektu:

Vzdělávání dospívajících na téma šikana, kyberšikana, mobbing. Vzdělávání prostřednictvím divadelního představení za podpory následné přednášky odborníka a moderované diskuse se školáky, se studenty.

Popis projektu:

Divadelní umění vždy zasahovalo do sociální sféry, vždy ovlivňuje svoje diváky. Jedním z trendů posledních let jsou i přímější intervence do jednotlivých problémů lidského života, zvláště pak mládeže.

Skrze divadelní představení může divák prožít příběh s hrdiny divadelní hry – může se do nich projektovat, připomenout si skrze ně některé události ze svého života či svého okolí nebo se alespoň zamyslet nad problematikou, kterou se divadelní hra zabývá. Prožitek, který divadelní představení nabízí, je nenahraditelný – do emocionální paměti diváka se vryje podstatně více, než třeba jen četba o daném problému.

Přednáška po představení pak umožní divákovi to, co před chvílí na scéně viděl, důkladněji reflektovat a převést svůj zážitek, prožitek ještě více do roviny racionální. Může se skrze přednášku dovědět o problematice ještě více – představení se pak stává především základním vstupním impulsem k dalšímu uvažování o problému.

Celá kombinace představení a přednášky je pak platformou pro následnou diskusi, kdy školáci (studenti) mohou klást konkrétní dotazy, které je zajímají, a sdělit zároveň k problematice svůj názor nebo popsat paralely ze svého života.

Homevideo

Spisovatel a scenárista Jan Braren, který vystudoval filosofii, psychologii, právo a dějiny v Hamburku a Kielu, založil produkční společnost zabývající se uměleckými projekty napříč různými médii. A právě médium jako je internet (emaily, YouTube apod.) a s ním spojené všeobecně dostupné pořizování videomateriálů mu posloužilo jako námět filmového scénáře Homevideo (2011) o patnáctiletém Jakubovi. Tento normální a zcela běžný puberťák si na kameru natáčí svoje promluvy o sobě a o světě, vyznání lásky své kamarádce Hannah a také intimní chvíle včetně svojí masturbace. No a proč by nemohl? Vždyť je to jeho kamera! Navíc mu tyto záznamy pomáhají v poznávání sebe sama a k lepší orientaci ve světě kolem něj. Jenže problém nastane ve chvíli, kdy se tato kamera včetně všech záznamů dostane do špatných rukou. Jak se s takovou věcí může mladý člověk vypořádat? Kdo mu pomůže, když se stane terčem takzvaného cyber-mobbingu?

Za filmový scénář Homevideo byl Braren v roce 2012 vyznamenán Cenou bratří Grimmů a také Německou televizní cenou. Následně se scénáře chopil dramatik a režisér Can Fischer, který ho přepracoval do podoby divadelní hry. Ta se po světové premiéře v Theater Baden-Baden dostala na prkna dalších německých divadel a v roce 2014 byla nominována na prestižní cenu za nejlepší hru pro mládež JugendStückePreis na festivalu nové dramatiky Heidelberger Stückemarkt.

Hru uvádíme v české premiéře.