- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prostor, kostým a loutka

Vernisáž výstavy PROSTOR, KOSTÝM A LOUTKA / obrazem ve fotogalerii / byla zahájena 14.dubna v 18.00 hodin / před dovozovým představením Ředitelská lóže / ve foyer velké budovy Městského divadla v Mostě.

Své návrhy a některé jejich realizace zde vystavují Petr Kastner, Pavel Zikmund, Josef Koráb / ten bude vystavovat svoji tvorbu malířskou /, Romana Tůmová, Marie Stejskalová a Vlastislav Brož / Divadlo rozmanitostí /. Vzpomenuto zde bude také dvou významných výtvarníků, kteří v Mostě působili, ale už náš svět, bohužel, opustili – a to Miroslava Cygana a Zdeňka Bauera.

Jednou z umělecky významných složek inscenační praxe činohry Městského divadla v Mostě i Divadla rozmanitostí je tvorba jevištních výtvarníků. Tato tradice byla založena počátkem padesátých let 20.století inspirativní spoluprací režiséra Lubomíra Poživila s čelným představitelem meziválečné avantgardy, architektem Vlastimilem Hofmanem.


Pokračovala pak společnou tvorbou režisérů Ilji Bureše a Zdeňka Buchvaldka se scénografy Janem Sedláčkem a Františkem Segertem a také režisérů Rudolfa Felzmanna, Zbyňka Srby, Pavla Pecháčka a Milana Schejbala se scénografy Pavlem Zikmundem, Miroslavem Cyganem, Josefem Korábem a Petrem Kastnerem.


Ojedinělá je v tomto kontextu tvorba kostýmní výtvarnice Romany Tůmové. Ta se nepřetržitě od poloviny sedmdesátých let 20.století až po dnešek podílí svými návrhy na osobité výtvarné podobě mosteckých činoherních inscenací. Také v Divadle rozmanitostí se svým výrazným rukopisem prosadila celá řada jevištních výtvarníků, jako např. Pavel Kalfus, Naďa a Dušan Sotákovi, Marie Stejskalová, Jaroslav Milfajt, Zdeněk Bauer a v poslední době jejich řady doplňuje řezbář Vlastislav Brož.

V obou foyer MDM je rozhodně na co se dívat a všichni, nejen naši diváci, jsou srdečně zváni. Výstava, která bude obohacena ještě fotografiemi Luboše Proška, potrvá do konce září 2011.

Nezapomenutelné kostýmy vytvořila Romana Tůmová na scéně Josefa Korába pro pohádku
Pták Ohnivák a liška Ryška