- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Revizor - komedie o nás všech?

První premiéra v sezoně 2014 bude v činohře Městského divadla v Mostě ve znamení Gogolovy klasické komedie Revizor.

        Gogol právem pat
ří mezi světové proslulé spisovatele. Jak pro svou prozaickou tvorbu (románové torzo Mrtvé duše či Petrohradské povídky odkazující k černému romantismu E. T. A. Hoffmanna), tak i zásluhou stále živých dramatických textů – Ženitba nebo Hráči. Zřejmě největšího ohlasu však dosáhl díky komedii Revizor (1836).

Doma není nikdo prorokem a je typické, že po (pochopitelně skandální) premiéře Revizora pobýval Gogol více než deset let v zahraničí a do Ruska se vrátil až na sklonku života.

Důvodů, proč se po bezmála sto osmdesáti letech divadelníci k Revizorovi stále vracejí, je dost. Gogol ve známém anekdotickém příběhu o falešném revizorovi, který je omylem považován za státního kontrolora, důmyslnou zkratkou pojmenoval principy nejen ruského byrokratismu a úplatkářství, ale zároveň cosi obecného či archetypálního v lidské povaze. Strefil se přesně do lidské malosti, jíž velkorysost, tolerance a nadhled, padají za oběť.

Nadto je Revizor napsán nadčasovým stylem a těží z groteskní komiky, kterou tvoří statická situace a dynamická hra se slovy a jazykem (tzv. kalambúry jsou vůbec důležitou součástí Gogolovy tvůrčí metody). V tomto smyslu také nelze opomenout kongeniální překlad Zdeňka Mahlera. 

V mosteckém divadle se poprvé zhostí režie Jakub Korčák spolu se zkušeným týmem kolegů z DAMU – se scénografem Milanem Davidem (kdysi dokonce byl v mosteckém divadle v angažmá) a kostýmní výtvarnicí Ivanou Brádkovou – Vohlídalovou.

V hlavních úlohách spatříte Víta Herzinu – jako lži revizora Chlestakova a Jiřího Krause jako hejtmana. Premiéra se uskuteční 21. února 2014 v 19.30 hodin na Velké scéně činohry Městského divadla v Mostě.
Michal Pětík, dramaturg


Nikolaj Vasiljevič Gogol