- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozhovor s režisérem Zbyňkem Srbou

Starci na chmelu

Starci na chmelu jsou jedním z nejznámějších československých muzikálů, jak moc a v čem se bude lišit divadelní zpracování?

Divadelní inscenace oproti filmu používá jiné výrazové prostředky, takže už samotným převedením na jeviště vzniká poměrně hodně odlišností. Scénář, který zpracováváme, vychází z filmové verze, takže základní struktura celého příběhu je filmu velmi podobná. Diváci také uslyší všechny známé písničky.

 

V Mostě režírujete od počátku existence nové budovy Městského divadla, dokáže Vás zde po těch letech ještě něco překvapit?

Překvapení přicházejí každý den. Divadlo je kouzelné mimo jiné také tím, že každý den zkoušení představuje naprosto neopakovatelný originál, takže o překvapení není nouze.

 

Uvažoval jste dlouho o obsazení hlavních postav?

Úvahy o obsazení jdou vždy ruku v ruce s postupujícími přípravami ke konkrétní inscenaci. Příprava na Starce na chmelu trvala více než rok a v jeho průběhu se formovala také představa o hlavních představitelích.

 

Změnil se nějak přístup mladých herců k divadelní  práci od doby, kdy jste zde začínal tvořit první představení spolu s Jirkou Rumpíkem, Tomášem Vackem, Sváťou Schullerem a dalšími?

Já samozřejmě na naše začátky na konci osmdesátých let, kdy byla otevřena nová budova mosteckého divadla, vzpomínám velmi rád a s nostalgií. Na druhé straně, příprava každé inscenace má své zákonitosti, vždy vytváří určité konkrétní požadavky, které jsou kladeny na herce a bez jejich naplnění by inscenace nemohla vzniknout. Takže nároky směrem k hercům zůstávají vlastně neměnné a dědí se z generace na generaci.

 

Byl jste Vy sám někdy na chmelové brigádě?

Nebyl. Před pražskou DAMU jsem v Brně studoval Střední zemědělskou školu se zaměřením na ovocnářství a vinařství, takže jsme jezdili na brigády a praxe do vinic a vinných sklepů. Chmelová brigáda mne tedy minula, ale o to pečlivěji jsem nyní studoval veškeré práce s chmelem a velmi mě to bavilo. Tradici severočeského chmelařství mám ve velké úctě.

 

Na jevišti bude živá kapela pod vedením Františka Krtičky. Jaké bude hudební pojetí inscenace?

Snažíme se dodržet charakter hudby tak, jak byla původně autory napsána, takže i instrumentace vychází vstříc poetice šedesátých let. Koneckonců písní z této doby jsou neustále plná rádia a slyšíme je velmi často, což znamená, že posluchačům je tento hudební styl stále blízký a milý. Na druhé straně hudba, kterou pro film nahrál symfonický orchestr, se v našem případě musí zrealizovat prostřednictvím pěti muzikantů na scéně. Musím říct, že Františku Krtičkovi a jeho kolegům se daří vytvářet skvělou a plnohodnotnou muziku.

 

Proč by se diváci měli na Starce na chmelu těšit?

Kromě silného tématu, chytře napsaného scénáře a slavných písní diváci na scéně uvidí partu mladých talentovaných lidí plných energie a elánu, kteří podávají výborné výkony.
Na zkoušky se vždy těším a vzájemná spolupráce mi dělá radost.

 

Jste zároveň děkanem Divadelní fakulty JAMU v Brně, odkud také pocházíte. Jaké pro Vás bylo cestování mezi Brnem a Mostem?

Docela náročné. Ale za ta léta, kdy se vracím pracovat na inscenacích v Mostě, jsem už zvyklý.