- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Slovo ředitele

Milí divadelní přátelé, vážení spoluobčané,
na konci roku bývá zvykem zhodnotit to, co v uplynulém roce proběhlo a co už je za námi, říct si, co se nám povedlo a naopak - co jsme mohli udělat lépe - a nakonec si blahopřát do roku nadcházejícího k tomu, co nás bude zřejmě čekat. Takový "účet", myslím si, dělá mnoho z nás a není na tom nic neobvyklého. Dovolte mi proto, abych se i já o takovýto malý účet, týkající se sezony 2009 našeho-Vašeho Městského divadla v Mostě, pokusil.


na konci roku bývá zvykem zhodnotit to, co v uplynulém roce proběhlo a co už je za námi, říct si, co se nám povedlo a naopak - co jsme mohli udělat lépe - a nakonec si blahopřát do roku nadcházejícího k tomu, co nás bude zřejmě čekat. Takový "účet", myslím si, dělá mnoho z nás a není na tom nic neobvyklého. Dovolte mi proto, abych se i já o takovýto malý účet, týkající se sezony 2009 našeho-Vašeho Městského divadla v Mostě, pokusil.

V roce 2009 jsme v Městském divadle v Mostě (MDM) uskutečnili 12 premiér, z toho 8 ve velké budově MDM a 4 v Divadle rozmanitostí. Na repertoáru jsme měli 23 inscenací v činohře a 27 titulů v Divadle rozmanitostí. Vlastní představení činohry MDM navštívilo 46 946 diváků , což je o 4 532 diváků (+10,6%) více než v roce minulém. V Divadle rozmanitostí to bylo 47 416 diváků, což je o 937 diváků (+2%) více než v roce 2008. Uvedené počty jsou kalkulovány s odhadem na druhou polovinu měsíce prosince a jsou v nich započteny i zájezdy Divadla rozmanitostí. Z uvedených výsledků vyplývá, že i přes všude se objevující strašáky všemožných krizí nám projevujete stále větší přízeň. Co víc bych si jako umělecký šéf činohry a ředitel MDM mohl přát!? Jsme za takovouto náklonnost pochopitelně upřímně rádi a z celého srdce Vám za ni děkujeme. V repertoáru uplynulého roku se objevily tituly, jejichž návštěvnost předčila naše očekávání a které jsou vyprodány, ale je také pravdou, že některé naše inscenace se takové přízni diváků tak netěšily a doposud netěší. Jako příklad uvedu Felliniho Silnici, dle mého názoru velmi kvalitní inscenaci, která sice získala nejlepší výsledky v anketě diváků (Gelsomina - M.Šimíčková - cena diváka za ženský herecký výkon a druhé místo za inscenaci roku) přesto se zájem valné většiny našich divadelních návštěvníků uchyluje jiným směrem a spousta sedadel na reprízách zeje prázdnotou. Jaká škoda! Přesto všechno Vás ani v budoucnu nehodláme ošidit o kvalitní vážné tituly světové dramatiky. Uvědomujeme si však, že mostecký divák přichází do divadla stále častěji za zábavou a duševním odpočinkem a také s tímto vědomím jsme přistupovali k přípravě dramaturgie, tedy premiérových titulů pro rok 2010. Kompletní seznam byl zveřejněn v minulém čísle Mosteckých listů, plné znění najdete i na našich webových stránkách, popřípadě v brožuře předplatného MDM na rok 2010, kterou Vám rádi zašleme. Pevně věřím, že nabídka pro příští sezonu bude pro Vás, naše stávající i budoucí návštěvníky, lákavá a divácky zajímavá.

Mám-li naše "účtování" zakončit - a slušelo by se to - blahopřáním, chtěl bych se nad významem tohoto slova pozastavit. Blahopřání? Přát někomu blaho ? Co si pod tím představit? Filosofický slovník uvádí pod pojmem " blaho" označení kladné hodnoty, jev (předmět) uspokojující lidskou potřebu, odpovídající zájmům a cílům lidí - materiální blaho -(stravování, odívání, bydlení) a duchovní blaho (znalosti, estetické a morální hodnoty), stav, kdy dochází k prožitkům příjemných pocitů (slasti.) Tolik slovník.Tolik mé přání do roku 2010. Přál bych Vám, jménem celého kolektivu umělců a zaměstnanců MDM , abyste došli k naplnění všech svých hodnot uspokojujících Vaše potřeby a aby se mezi tyto potřeby zařadilo i Vaše - naše Městské divadlo v Mostě, kde Vás na každém našem představení radostně a upřímně přivítáme.

Pevné zdraví a splnění všech blaho - přání přeje do roku 2010
Jiří Rumpík, umělecký šéf činohry a ředitel MDM