- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Švejk v divadle

Uvedením románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války pokračuje Městské divadlo v Mostě v dramaturgické linii, kterou bychom mohli nazvat nepravidelná dramaturgie. Její podstatou je inscenování textů primárně nedivadelních, ať už se jedná o adaptace a dramatizace filmové (Silnice či Prolomit vlny) nebo prozaické (například Kladivo na čarodějnice).

Notoricky známý Haškův román stále vybízí k novým interpretacím a k dalším výkladům, ať už pro jeho žánrovou neukotvenost či pro nejednoznačnost hlavní postavy. Vyhneme-li se černo-bílému lavírování mezi tím, zdali je Švejk genius nebo idiot, zbyde nám postava přirozeně inteligentního a upřímného člověka, který se stal nástrojem mocných a přihlíží mašinérii dějin. Postava sebeironicky pranýřující obraz českého lokajství, postava šaška, jež svému pánovi – vladaři, slouží jako zpětná vazba a oponent.

Hašek zobrazil první světovou válku jinak, než jeho kolegové Babel, Remarque nebo Hemingway – hrůzy války, která pokrok obrátila naruby, odhalila poprvé důsledky prázdného a tupého adorování autorit a znejistěla nesporné hodnoty, o ní, prostřednictvím Švejka, jako by Hašek říkal: zpochybníme-li nesporné, můžeme zpochybnit vše. V takovou chvíli paradoxně dává smysl jen, řečeno s Tristanem Tzarou, „novopečený nonsens“.
Hašek zpřítomnil válku spíše v duchu blížící se epochy evropské avantgardy. Švejk je tedy v jistém smyslu literární dadaista, a i proto je pro českou literaturu podobně důležitou postavou, jako Quijote pro španělskou nebo Shandy pro anglickou.

„Naučíme-li se chápat Švejka, pochopíme i Haška v celé jeho komplexnosti. V jeho ironii, schopnosti nazývat věci pravými jmény. Což je důležité i pro dnešek. V tom je jeho kouzlo i poselství.“, napsal bohemista Radko Pytlík.

Ačkoliv byl román již mnohokrát zdramatizován i zfilmován, v Městském divadle v Mostě můžete tři díly Švejka spatřit v originální, kabaretní formě. Podobně jako tomu bylo v minulých letech s kabaretem Na Poříčí dítě křičí... To vše v originálním prostředí Malé scény, za živého a živelného doprovodu kapely Šrum-Šrum.
Michal Pětík, lektor - dramaturg

Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
dramatizace: Jiří Kraus

režie: Jiří Kraus
dramaturgie: Michal Pětík
hudební spolupráce: Tomáš Alferi
kostýmy: Romana Tůmová
scéna: Josef Koráb
premiéra: 18. prosince 2011 v 19.30 hodin na Malé scéně

OSOBY A OBSAZENÍ:
Jiří K r a u s
- Švejk Josef
Michaela K r a u s o v á - Müllerová,Švejkova domácí Baronka Polská prostitutka Služka
Vít H e r z i n a - Bretschneider, tajný policista Policejní komisař MUDr. Grünstein, vojenský lékař Vrchní auditor Plukovník Kraus Poručík na nádraží Bába Pejzlarka Poručík Dub
Jan B e n e š - Palivec, hospodský 4.lékař Nadporučík Lukáš
Karolína H e r z i n o v á - Palivcová, hospodská Betty, mladá barončina společnice Katy, milenka nadporučíka Lukáše Maďarská prostitutka
Radim M a d e j a - Katz, feldkurát Soudní rada Flanderka, strážmistr Průvodčí Kamelot Bordelmamá Jurajda, vojenský kuchař
Michal P e š e k - Bahník, zloděj psů Služba v nemocnici Generálmajor von Schwarburg Desátník na nádraží Rampa, závodčí Kunrt, vojenský sluha poručíka Duba Atentátník Řepa, služba u soudu
Tomáš A l f e r i - 1.lékař Vězeň na kázání Voják
Pavel S t r á n s k ý - 2.lékař Vězeň na kázání Voják
Simon S t e m p n ý - 3.lékař Vězeň na kázání Voják
Vojenská kapela ………Tomáš A l f e r i, Jan B e n e š, Pavel S t r á n s k ý, Simon S t e m p n ý, Michaela K r a u s o v á


Jiří Kraus v roli Švejka