- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thálie a Senior prix

Jedno významné ocenění a jednu prestižní nominaci získali téměř současně dva herci Městského divadla v Mostě.
Herečka Eva Roubíková Klánová ¨se stala držitelkou ocenění SENIOR PRIX
za celoživotní divadelní práci, jejíž převážnou část - více jak 50 let - odvedla v Městském divadle v Mostě.
Cena Senior prix je ocenění za celoživotní uměleckou práci pro vybrané výkonné umělce. Zástupci jednotlivých zřizovatelů nadace - Herecká asociace, Svaz autorů a interpretů, Umělecké sdružení Artes, Unie - Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE - Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Společnost koncertních umělců – člen Asociace hudebních umělců a vědců, předkládají návrhy na držitele tohoto ocenění. Od roku 1993 již bylo uděleno 864 SENIOR PRIX za uměleckou činnost v divadle, filmu, rozhlase, televizi, na koncertních podiích a v nahrávacích studiích.
Blahopřejeme!

Dalším oceněným hercem, resp.nominovaným na Cenu Thálie 2011 je herec Otto Liška v muzikálu Noc na Karlštejně za roli krále kyperského. Aktuální pocity najdete v následujícím rozhovoru:  

1) Čím Vás úloha, za niž jste se dostal do širší nominace zaujala? Čím je pro Vás výjimečná?
"Role Petra vznikala v opravdu skvělé tvůrčí atmosféře, o niž se zasloužili všichni mí kolegové na jevišti. Inscenace byla perfektně připravena dramaturgicky, režijně, hudebně i výtvarně. Režisér Zbyněk Srba mi - ostatně jako vždy - při zkouškách poskytl dostatečný prostor a takovou míru svobody, kterou já k herecké práci potřebuji a která mě inspiruje.

2) Co byl Váš nejsilnější kulturní zážitek roku 2011 (kde a kdy)?
Byla to v létě inscenace Jiráskovy Lucerny v provedení souboru Divadla Ze mlejna. Uskutečnila se na přírodní scéně v areálu Mladotického mlýna a potěšila mě tím, s jakou radostí a vnitřním nasazením se dá dnes hrát česká klasika.

3) Co Vás loni potěšilo - a co naopak rozzlobilo?
"Potěšilo mě a těší, že si mé dvě dcery úspěšně vedou jak ve své herecké profesi, tak i v soukromém životě. Trvale mě zlobí okázalý nezájem kritiky a sdělovacích prostředků o dění v regionálních divadlech v Čechách."

4) Komu byste udělil ve Vašem oboru cenu Thálie za celoživotní dílo? Herci a řediteli Divadla Jiřího Wolkera (po roce 1989 Divadla V Dlouhé) panu Karlu Richterovi a to za jeho celoživotní angažmá v tvorbě pro děti a mládež a její všestrannou podporu.

Otto Liška jako Petr, král kyperský a jeruzalémský s Veronikou Valešovou.
Blahopřejeme a držíme palce do užšího výběru! 


Oceněná herečka Eva Klánová