- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

U pokladny stál

U pokladny stál - to je známý název posledního slavného titulu roku 2010.

Pomalu přichází konec divadelní sezóny a činohra Městského divadla v Mostě chystá těsně před Vánocemi 17. prosince premiéru inscenace U pokladny stál.

Je pravděpodobné, že se mnohý divák rozvzpomene na předválečnou filmovou komedii Karla Lamače s Vlastou Burianem v titulní roli. Pro úplnost je ale dobré napsat, že námětem pro filmový scénář, jehož autorem je Václav Wasserman, však byla divadelní hra vinohradského lékaře Jiřího Vernera. A také Divadlo Vlasty Buriana ji mělo v repertoáru.

Každá doba přináší různé zmatky, zvláště, připlete-li se k tomu byrokracie; a byrokracie bývá zvlášť nevyzpytatelná, jedná-li se o nemocenskou pojišťovnu a jejího klienta. Kryštofa Rozrucha považují v nemocniční pojišťovně za primáře Marka a předepíší mu luxusní lázně. Do lázní ale odjíždí též skutečný doktor Marek, který se později představí dívce, do níž je zamilován jako Rozruch, protože se tak chce přesvědčit o nezištnosti jejích citů. Tato malá lest, odehrávající se při společném pobytu v lázních, pak vyvolá nezadržitelný řetězec ztřeštěných situací. Chvíle než se člověk dobere svého práva, bývá často dlouhá a útrpná. Hlavně v momentu, kdy se k tomu připlete zamilovaný pár, je zaděláno na komedii.

Režisérem inscenace je mosteckému divákovi již známý Nikolaj Penev (Paní ministrová, Madony bez kalhotek, Chlap na zabití). Titulní roli Rozrucha hraje Radim Madeja. V dalších rolích se představí Jiří Kraus, Miroslav Večerka, Martina Šimíčková, Karolína Lišková, Lukáš Rous, Stanislav Oubram, Ivana Zajáčková, Bohuslav Patzelt, Otto Liška a další. Scénu připravuje Petr Kastner, kostýmy Romana Tůmová, hudební spolupráce se ujal Tomáš Alferi, pohybové spolupráce Jan Veselý. Premiéra známé komedie U pokladny stál je 17.prosince 2010 v 19.30 hodin. Poslední repríza v tomto roce je naplánována na 22.prosnice v 19.00 hodin.

Michal Pětík, lektor dramaturg

OBSAZENÍ
Jiří Verner
U pokladny stál
Úprava a režie: Nikolaj P e n e v
Scéna: Petr K a s t n e r
Kostýmy: Romana T ů m o v á  
Hudební spolupráce: Tomáš A l f e r i
Pohybová spolupráce: Jan V e s e l ý


Osoby a obsazení:
Kryštof Rozruch ošetřovatel v nemocnici a nepravý primář Marek ….  Radim M a d e j a
Patočka, úředník v pojišťovně ……………………………………………….. Miroslav V e č e r k a
Věra Hornová sekretářka nemocenské pojišťovny a Pěnova milenka ...Martina Š i m í č k o v á
Gremiální rada Richard Pěna ………………………………………............. Jiří K r a u s
Heda Pěnová, Pěnova dcera a milá primáře Marka ….…………............ Karolína L i š k o v á
Květa Pěnová ….………………………………………………………............ Ivana Z a j á č k o v á
MUDr. Leon Marek, primář U svatého Jakuba ………………………........ Lukáš R o u s
Dirigent ……………………………………………………………..................  Stanislav O u b r a m
Kukačka …………………………………………………………………………..  Otto L i š k a
Kubka ……………………………………...............................................  Bohuslav P a t z e l t
Sbor ……………………………………………………………....................... Adam Š m e j k a l , Jan M i c k a,
                                                                                                     Lukáš Koranda, Jan H ö n i g
Paní Omáčková …………………………………………………………….......  Eduard E n d t
Pan Omáčka ……………………………………………………………...........  Jiří D o m k á ř
Oponář ………………………………………………………………………......  Michal Pešek
Lázeňští hosté …………………………………………………………………   Anna Hrodková, Marie Kolaříková,
                                                                                                    Michal P e š e k