- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

Oslava, nebo také narozeninová megapárty – to je podtitul akce připravené speciálně hned pro dva oslavence. Významné životní jubileum totiž v úterý 16. června od 19.00 oslaví přímo na jevišti herečtí kolegové Eva Klánová a Miroslav Středa. Večer s názvem Všechno nejlepší! tak trochu tajně a záhadně šijí oběma oslavencům na tělo herec Vít Herzina a dramaturg Michal Pětík. Rozhodně diváky čeká nejedno překvapení, to už víme teď! O herečce Evě Klánové se dozvíte profesní zajímavosti a detaily v následujícím článku.

 

Dne 2. června letošního roku oslavila významné životní jubileum herečka Městského divadla v Mostě, paní Eva Klánová – Roubíková. Toho dne jí bude osmdesát let, z nichž převážnou část požila na Mostecku a věnovala zdejšímu divákům.

Eva Klánová patří k těm hereckým osobnostem, které přispěly k vysoké úrovni práce souboru mostecké činohry. Ten zejména v druhé polovině 20. století se ctí obstál ve srovnání s většinou souborů tehdejších českých profesionálních scén. Soubor mosteckého Divadla pracujících (od roku 1990 Městského divadla) jako celek a Eva Klánová jako jedna z jeho výrazných individualit v té době neokázale dokládaly, jak nedůvodné bylo dodnes přetrvávající podceňování tvorby takzvaných oblastních divadel.

Do Divadla pracujících v Mostě přišla mladá absolventka katedry činoherního herectví pražské Akademie múzických umění Eva Klánová v roce 1959 po ročním angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Zaujala svým svěžím zjevem, elánem, a mírou talentu, jež ji ve spojení s jejím niterným až osudovým zaujetím pro herectví a divadlo vůbec předurčily pro rozmanité úkoly širokého dramatického rozpětí. Byly jí svěřovány role od Kačenky v Shakespearově pastorální komedii Jak se vám líbí po Antigonu ve stejnojmenné tragédii Jeana Anouilha.

Příznačné pro dlouhou a plodnou hereckou dráhu Evy Klánové – od data jejího příchodu do Mostu až po současnost spjaté výhradně s tímto městem – jsou přirozený talent (a to i komický), dělnost a bytostná potřeba dobrat se podstaty charakteru ztvárňovaných postav v jejich jevištní pravdivosti.

Když Eva Klánová do Mostu přišla, působila na jevišti secesní divadelní budovy, stojící v samém středu historického města. Bylo to divadlo vnitřně konsolidované s jasným programem, pravidelně a poučeně doplňovaným hereckým souborem, zkušenými režiséry a výtvarníky domácími i hostujícími a s vedením nepochybné autority.

V letech 1980–1985 strávila pět dramaturgicky a inscenačně nevyrovnaných sezon v provizoriu KS Máj a po přechodu na nové jeviště patřila k hercům, které ani předcházející, nepříliš inspirativní zkušenost nepřipravila o víru ve smysl jejich poslání.

K nim se bez střetů uměleckých nebo generačních postupně připojili jednotlivci i skupiny mladých divadelníků, přicházejících do mosteckého angažmá z odborných škol či jiných divadel. V novém divadle pracovala Eva Klánová jak s režiséry sobě věkově blízkými (R. Felzmannem, J. Henkem, L. Pistoriem, S. Oubramem…), tak i s režiséry generačně vzdálenějšími (p. Pecháčkem, Z. Srbou, M. Schejbalem, V. Venclem, K. Fixovou, R. Tscherniradevem, G. Agathonikiadisem…) a opět se podílela na tom, že takto složený a umělecky vyrovnaný soubor dosáhl řady inscenačních úspěchů, kvitovaných publikem a potvrzujících oprávněnost existence mostecké scény.

Zatím naposledy vystoupila Eva Klánová na mosteckém jevišti 21. Prosince 2012 v roli babičky při derniéře Jiráskovy Lucerny. Lze si jen přát, aby to nebylo její loučení s Mostem, jeho divadlem a diváky definitivní.

Vlastimil Novák