- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vyjádření MDM

Vážení divadelní přátelé,

jako každého zasáhla i nás, mostecké divadelníky, tragédie čelných představitelů politického a společenského života Polska, kteří zahynuli při leteckém neštěstí.

Toto tragické memento by v nás všech mělo vyvolat trvalý pocit lidské sounáležitosti a odpovědnosti za osud druhých, což je také smyslem a posláním divadelní tvorby.

Vzdejme v našich myslích a srdcích čest památce obětí u Smolenska a vyjádřeme tím soustrast polskému lidu v jeho těžkých chvílích!

MgA. Jiří Rumpík
ředitel Městského divadla v Mostě