- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vyjádření Městského divadla v Mostě

Vyjádření Městského divadla v Mostě
k situaci v Činoherním studiu v Ústí nad Labem

Vážený pane Mandíku, vážený pane Eichlere,
dovolte nám, abychom tímto způsobem vyjádřili morální i profesní sounáležitost k Činohernímu studiu v Ústí nad Labem a v dobré víře apelovali na Vaši čest, kulturní cítění a zdravý rozum.

Počínání Vaše i Vašich kolegů, pakliže jej rozumně nezrevidujete, bude mít nevratné následky a trvale poškodí divadelní kulturu nejen Ústeckého kraje, ale celé České republiky.
Činoherní studio má v kontextu českého divadelnictví, a to více než čtyřicet let, postavení progresivního divadla s vyhraněnou dramaturgií a silným hereckým souborem.

Ať už byly Vaše úmysly jakékoliv, třeba i dobré, působí jako nedostatečně odůvodněné, ba škodolibé; jako snaha Činoherní studio zlikvidovat. Způsob, jakým je v tuto chvíli s Činoherním studiem i s jeho tradicí zacházeno, je nelichotivý a přinejlepším nepůsobí seriózně.
Apelujeme proto na Vás, abyste vstoupili se zástupci Činoherního studia do konstruktivního dialogu, jenž napomůže celou záležitost ozřejmit a vyřešit.

S úctou,

MgA. Jiří Rumpík, ředitel a umělecký šéf Městského divadla v Mostě
Michal Pětík, dramaturg Městského divadla v Mostě

Podpisový arch s Vyjádřením Městského divadla v Mostě k situaci v Činoherním studiu v Ústí nad Labem byl již odeslán