- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zdravice a P.F. 2014

Vážení divadelní přátelé, milí Mostečané,

   máme za sebou rok s tolik diskutovanou třináctkou a je na nás, abychom si řekli, jestli pro někoho nešťastná číslice znamenala v uplynulém roce něco osudového, co se právě kvůli třináctce vyvíjelo jinak, nebo zdali se rok 2013 od těch předchozích nelišil.

   Já osobn
ě jsem sice pověrčivý, ale na třináctky nijak nevěřím. A také se držím jednoho hesla: „co se má stát, se stane – a co se stalo, nelze odestát“. Ne, že bych byl bytostným fatalistou, ale snažím se stát nohama pevně na zemi a spoléhám se pokud možno sám na sebe a své blízké. A v tom je, podle mého názoru, největší síla vedoucí ke spokojenosti a radosti ze života. Spoléhá-li se člověk sám na sebe, a může-li se opřít o své blízké, ať už z rodiny či svého okolí, může často dokázat i nemožné. Vždyť někdy stačí ke spokojenosti tak málo. Jde jenom o to, abychom to měli na paměti a neuvědomovali si to až tehdy, když už je pozdě.

   Proto Vám do nového roku p
řeji co nejvíce radosti ze života, lásky a hlavně pevného zdraví, bez kterého nezmůže nikdo nic.

   Děkuji Vám také za přízeň, kterou projevujete  našemu Městskému divadlu v Mostě, a v příštím roce v hledišti divadla na viděnou!

   Krásné vánoční svátky Vám přeje

                                MgA. Jiří Rumpík, ředitel Městského divadla v Mostě