- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ze století do století - Kalendář

Posledním ohlednutím za oslavami 100.výročí otevření historické budovy Městského divadla v Mostě v uplynulém roce je vydání limitované edice divadelního kalendáře. Ke kritériím při výběru fotografií patřila nejen divácká úspěšnost, ale také umělecká kvalita jednotlivých titulů. Přestože nebylo možné vybrat všechny zajímavé inscenace, doufáme že se nám podařilo vybrat ucelený přehled a výpověď o vývoji a životaschopnosti Městského divadla v Mostě.
Současně bychom toto cestou rádi poděkovali Tiskárně K & B s.r.o. Most za nabídku a rekordní zpracování podkladů k vytvoření kalendáře.   

Výroční kalendář ke stoleté historii mosteckého divadla vyrobila s obdivem k divadelnímu umění TISKÁRNA K & B, s.r.o. jako svůj příspěvek k životnímu jubileu. Náš dík a úcta patří všem tisícům lidí, kteří se na životě divadelního umění a samotného divadla v minulých sto letech podíleli, a přejeme současným pokračovatelům hodně sil a nadšení, aby mostecké divadlo i nadále patřilo k chloubám kulturního života Mostecka.

Ohlédnutí ve fotografiích Městského divadla v Mostě.
Kalendář je k prodeji v pokladně MDM!

Kalendář v elektronické podobě se Vám zobrazí po kliknutí na fotografii.

Kalendář