- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. den festivalu Young for young 2016

foto

Druhý den festivalu Young for young se nenechal zastrašit střídavým počasím. Norská pohádka, Smrtelné hříchy i inscenace Kdo se bojí Virginie Woolfové? se těšily plnému hledišti. Alois Švehlík nás navštívil i se svou chotí a převzal z rukou radní pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Jitky Sachetové a jednatele divadla PhDr. Václava Hofmanna cenu Forever young.

"Jsem šťastný, že ještě mohu pracovat. Stáří je nevyhnutelné a každý se s ním musí smířit. Jsem ale rád, že se mohu bavit s mladými lidmi, je to radost." Řekl Alois Švehlík v děkovném projevu při převzetí ceny. Poté se posadil do hlediště mezi diváky. O přestávku proběhla ve foyer divadla autogramiáda.

 

Foto: Tomáš Branda

foto

 

Páteční program zve nejmenší diváky do Divadla rozmanitostí na Malou mořskou vílu Divadla D21. Komorní scénu navštíví Pražská konzervatoř s inscenací V Římě na place byla legrace… a večer bude patřit domácímu Podivnému případu se psem.

Diváci mají možnost hlasovat pro nejlepší představení festivalu a to po každém představení. Hlasovací koule se nachází ve foyer divadla, svůj hlas mohou diváci poslat i pomocí internetového formuláře, který naleznete zde. Lístky jsou slosovatelné a mezi výhrami jsou například divadelní vína, volné vstupenky, nebo blokové předplatné.

 

Vyjádření studentské poroty:

Dne 2. června 2016 se na Komorní scéně Městského divadla v Mostě představila VOŠ herecká s inscenací Smrtelné hříchy od Felixe Mitterera. Hra byla rozdělena do sedmi menších příběhů. Každé dějství představilo jeden smrtelný hřích.

V první polovině představení nám herci předvedli čtyři hříchy: Pýchu, Lenost, Hněv a Smilstvo. Po pauze následovalo ztvárnění zbylých tří hříchů a to Závisti, Lakomství a Obžerství (Nestřídmost).

Na celém představení nás nejvíce zaujaly herecké výkony všech budoucích profesionálních herců. Za zmínku stojí především Jan (Maxmilián Hruška), v roli Otce v příběhu Smilstvo. Dále na nás velmi silně zapůsobil příběh Obžerství pojednávající o anorexii. Byla zde ukázána pestrá škála silných emocí - vzteku, smutku, hádek, sebeobviňování, obviňování ostatních a další. Zde se herci předvedli v mnoha podobách. Nejvíce na nás však zapůsobila herečka, která představovala anorektickou dívku. Anna Pastorková byla v této roli neuvěřitelně přesvědčivá.

Vyzdvihla bych též řešení scény. Volba několika různě sestavitelných boxů byla jednoduchá a přesto zajímavá, pro svou funkčnost.

U všech hříchů se vyskytovaly stejné postavy: Doris, Jan a rodina v různých obsazeních. Co nás ovšem velice zaujalo, byl sociální podtext poukazující na problémy dnešní společnosti: přistěhovalci, televizní pořady, anorexie, vraždy a násilí, sexuální zneužívání a další. Nejvíce ovšem celá hra narážela na mezilidské problémy. Pokřivené vnímání světa se vyskytlo v každém hříchu, byť v některých méně.

Velkým handicapem celého představení byla jeho zbytečná délka, kvůli které někteří diváci během přestávky odcházeli.

Za studentskou porotu, Alexandra Bauerová – studentka Zdravotnického lycea v Mostě.

 

Smrtelné hříchy - foto: Tomáš Branda

foto

 

Večerní představení druhého dne festivalu Young for young se odehrávalo na komorní scéně MDM. Jednalo se o představení Městských divadel pražských s názvem: Kdo se bojí Virginie Woolfové? Tato inscenace nás příjemně překvapila svou barvitostí a neutuchajícím humorem. I když v něm hráli jen čtyři herci, o živost představení bylo postaráno.

Velmi zajímavý vztah měl pár George (Aleš Procházka) a Marthy (Veronika Gajerová), v první chvíli byl plný vášně a vtípků a v druhé se bezmezně nenáviděli. Tento pár doplňuje další, který přijde nečekaně na návštěvu. Hraje v něm Honey (Veronika Kubařová) a Nick (Viktor Dvořák). Mezi těmito páry vznikaly zajímavé zápletky a zjištění. Herci se opravdu vžili do svých rolí, až budili zdání, že se příběh odehrává přímo před vámi. V celé hře nás pronásledovala záhada syna, která nakonec vyvrcholila v šokující zjištění. Ke konci se hlavní postavy psychicky hroutí. A teď se vás zeptáme: „Bojíte se Virginie Woolfové?“

Za studentskou porotu: Lada Bánoková – žákyně 1. ZŠ v Mostě.

 

Fotogalerie druhého dne festivalu Young for young.