- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noc divadel 2014

Městské divadlo v Mostě se v sobotu 15. listopadu 2014 připojilo k více jak stovce divadel z celé republiky s vlastním speciálním programem pro Noc divadel. / Po vzoru muzejních a galerijních nocí je smyslem Noci divadel tvůrčím a neotřelým způsobem prezentovat divadelní budovu a co nejvíce ji návštěvníkům přiblížit. Do projektu se zapojily obě scény Městského divadla – činoherní i loutková a alternativní.
Noc divadel letos probíhala v rámci Roku české hudby!

Tématu také odpovídal program. Po společném potlesku všech zúčastněných divadel přišly na řadu tolik oblíbené exkurze po zákulisí vedené členy činohry. Diváci si ještě před vstupem do sálu vybrali libovolnou barvu, podle níž byli zařazeni k jednotlivým hereckým průvodcům. Zájem byl jako vždy mimořádný, ale naštěstí ne nesplnitelný.
Po exkurzích už byli připraveni muzikanti na improvizovaných scénách ve foyer, na zkušebně, v malírně i divadelním klubu. Diváci tak mohli během jedné hodiny navštívit hned čtyři koncerty - pěveckých sborů Korálek a Perlička z Mostu, Divadelního jazzbandu Františka Krtičky, Dechové harmonie Pontanus i vystoupení Milana Koldy s piánem. Celým divadlem se tak nesla hudba z několika míst současně, aniž by se vzájemně rušila. Diváci ocenili snahu na všech scénách potleskem i tancem! To vše pod souhrnným názvem Velké hudebně divadelní bloudění. Naštěstí ale nikdo z diváků nezabloudil a včas se všichni vrátili na malou scénu, kde byla připravena Malá noční inventura.

Pořad v režii Jiřího Krause a Víta Herziny / současně také moderátoři  večera / byl další exkurzí, tentokrát do divadelního archívu, ve kterém ožila dlouhá řada divadelních postav a písniček starších i nových inscenací našeho divadla. Ve svižném tempu a vtipném podání se celkem vystřídalo na dvacet postav, písniček a titulů! Diváci byli vyzváni k bdělosti, protože během tohoto pořadu probíhala soutěž v pozornosti a hlavně znalosti našeho repertoáru o vstupenky na mostecká činoherní představení. Vítěze vylosoval ředitel divadla Jiří Rumpík
Diváci měli možnost během „archivní exkurze“ zavzpomínat např. na starší muzikály, které nezazněly přímo z jeviště, ale byly připomenuty z filmových záznamů. Na jevišti se také poprvé objevil a vlastně i odtajnil divadelní Fantom…

Ani po Malé noční inventuře ale Noc divadel nekončila. Svůj „stan“ v chodbě k divadelnímu klubu rozbalili ještě muzikanti Františka Krtičky a jamovalo se dlouho do noci.

Letošní Noc divadel vyhlášená Instiutem umění – Divadelním ústavem přinesla i jednu novinku - kdo totiž pořídil během letošní divadelní noci fotografický záznam, mohl se také zapojit do soutěže hned v šesti kategoriích. Dotazy i fotografie je možno ještě zaslat do konce listopadu na: noc@divadlo.cz.

Nashledanou za rok ve stejnou dobu.

Foto: Tomáš Branda

 

Jiří Kraus a Karolína Herzinová v ukázce z muzikálu Sugar / Někdo to rád horké /

foto

Vít Herzina, Jiří Rumpík a Jiří Kraus při losování divácké soutěže

foto