- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vítězslav Nezval / MANON LESCAUT

úprava: Martin Porubjak, Zbyněk Srba
režie: Zbyněk Srba
premiéra: 4. října 2024 na Aréně

Básnická adaptace slavné milostné novely z 18. století. Strhující i dojemný příběh plný nádherných veršů, intrik a mnohostranné lásky.

Manon je můj osud. Manon je můj osud / Manon je všecko, co neznal jsem dosud / Manon je první a poslední můj hřích / nepoznat Manon, nemiloval bych. Vítězslav Nezval patřil k nejvýraznějším českým básníkům. Byl všestrannou uměleckou osobností (kromě slovesného umění se věnoval hudbě a malířství; ostatně stál u zrodu českého poetismu a surrealismu), ale také člověkem z politického hlediska poněkud dogmatickým a  mnohoznačným. Je autorem mnoha poém a sbírek i prozaických a dramatických děl. Možná nejhlouběji se do českého kulturního povědomí zapsal poetickou adaptací milostné novely Antoina-Françoise (abbého) Prévosta Manon Lescaut.

Rytíř des Grieux se jednoho dne v Amiensu seznámí s jistou Manon Lescaut. Je to osudové setkání, prozářené láskou. Urozeného des Grieux i neurozenou Manon zachytí nezvratný proud událostí. Na své cestě čelí různým příkořím a okolnostem, které si tu více, tu méně sami způsobili. Následují podvody, vězení, touhy i zklamání, skrývání se i útěky. A Manon také touží po penězích a přepychu… Prévostova mnohovrstevnatá novela je v Nezvalově veršovaném dramatu zaměřena především na úskalí vztahu naivního des Grieux, který hledá čistotu a dokonalost, a o něco zkušenější Manon, jež rytíři nabízí pouze „věrnost srdce“.

Inscenace Manon Lescaut slibuje silný příběh v intimním prostředí komorní Arény, „perlivé“ verše Vítězslava Nezvala, sugestivní hereckou práci a originální hudbu Vladimíra Franze. Jedná se o dílo určené jak večernímu publiku, tak obzvláště studentům středních škol.