- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vernisáž a premiéra Noci na Karlštejně v obrazech

Zajímavý večer mohli strávit návštěvníci sobotní premiéry muzikálu Noc na Karlštejně. Nejen že úspěšnou premiéru odměnili potleskem vestoje, ale před samotným představením se ještě konala vernisáž výstavy Slovo a gesto, věnovaná režisérským osobnostem, které spolupracovaly, nebo stále spolupracují s Městským divadlem v Mostě. Výstava potrvá do konce letošního roku.

Před úplným začátkem premiéry, která byla součástí oslav 100.výročí otevření historické budovy městského divadla, promluvili ředitel MDM MgA.Jiří Rumpík, náměstkyně primátora města Mostu JUDr.Hana Jeníčková a zástupce sponzorského partnera inscenace Severočeských dolů Chomutov - pan Ing. Vladimír Budinský, MBA ředitel strategie a komunikace. Všichni společně i s náměstkem primátora a jednatelem MDM Ing.Lubošem Pitínem se pak sešli s celým hereckým obsazením v zákulisí u přípitku.  

V obrazové fotogalerii si můžete prohlédnout průběh celého večera.