Divadlo Rozmanitostí
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MMMM - POCTA OLYMPIJSKÉMU FESTIVALU

MMMM - POCTA OLYMPIJSKÉMU FESTIVALU

Rok české hudby

MMMM – Finální koncert 33. sezóny Festivalového orchestru Petra Macka 

Pocta olympijskému festivalu (u Jezera Most)

1. Dvořák – koncert a-moll pro housle a orchestr. B. Smetana – árie, dueta a sbory.

Sólisté: I. Ženatý – housle. S. Godarská – soprán. J. Rousek – tenor. J. Patočka – bass.

Festivalový sbor a Clavis Cordium. Festivalový orchestr Petra Macka. Umělecký vedoucí Petr Macek.

Dirigent Martin Peschík.

Vstupné: 300 Kč.