- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hrdina západu poprvé

POETICKÁ I IRONICKÁ HRA O ZÁPADNÍM IRSKU

Syngeova komedie Hrdina západu bývá po právu řazena nejen k nejvýznamnějším irským hrám, ale významné místo má i v evropském dramatickém kontextu. Synge na hře o hrdinném otcovrahovi pracoval čtyři roky a nejedná se tedy o žádnou prvoplánovou provokaci. Záměrně zesměšňuje nacionalistické zaslepení maloměšťáků, avšak obecná platnost a aktuálnost hru etablovala i na ostatních evropských jevištích a dodnes ji inscenují nové generace režisérů.

K Syngeovi se odkazovali i takoví moderní spisovatelé jako James Joyce (a ten byl jinak na irskou venkovskou tematiku velmi alergický), Samuel Beckett a jeho dílem se ve svých divokých groteskách inspiroval i Martin McDonagh.

Hrdina západu Christy Mahon byl v očích svých sousedů nikým – opovrženíhodnou nulou. Tedy alespoň do doby, než svého otce praštil rýčem po hlavě. Štván strachem před spravedlností prchl z domu a v neutěšené nudě irského venkova byl paradoxně „prohlášen“ za hrdinu. Avšak okolnosti nejsou pokaždé takové, jakými se zdají být a přízeň lidu se otáčí jako korouhvička.

Syngeova ironická hra nebyla primárně namířena proti irským venkovanům, ty Synge spíše obdivoval (alespoň to vyplývá z próz Aranské ostrovy), ale byla namířena proti maloměšťáctví a proti ideologii irských nacionalistů, jejichž hrdinové měli často na rukou krev, což nejenže nebránilo jejich uctívání, ale uctíváni byli právě proto; jak píše Ondřej Pilný. V obecném smyslu Synge kritizuje kolektivní rétoriku, jež vyzývá k násilí a opěvuje jej. Nezáleží už tolik na tom, jedná-li se o Irsko, či jinou zemi.

Je to už sto šest let, co byla břitká komedie Johna M. Synge poprvé uvedena, ale příliš od té doby nezestárla. Jak po stránce básnické kvality, tak v tematické naléhavosti.

Stále některé lidi popouzí a provokuje. Ještěže tak, chce se říct. Synge s dávkou drsného, poetického i černého humoru pojmenovává stav „své“ společnosti. Jinými slovy – jaké hrdiny máme, takoví jsme.

 Do Městského divadla v Mostě přijíždí po nějakém čase pracovat režisér Vít Vencl. Mostecký divák se možná rozvzpomene na jeho inscenace Kleistova Rozbitého džbánu, Molièrova Dona Juana nebo na Shakespearovy Bouře.

Premiéra Hrdiny západu se uskuteční 8. listopadu 2013 od 19:30 na Komorní scéně.

Michal Pětík, dramaturg


Autor Hrdiny západu John Millington Synge