2017 / 7

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Tramvaj do stanice Touha je založena na destruktivním střetnutí dvou protikladných principů, které reprezentují na jedné straně Blanche DuBois a na druhé Stanley Kowalski. Jsou to dvě strany téže mince.
Na jedné straně sen a touha, na straně druhé neúprosná realita. Blanche touží po lásce a sní o životě plném dobra a krásy. Její ideály a přejemnělá noblesa však narážejí na neúprosnou realitu nové doby. Nedokáže unést zklamání ze střetu se skutečností, utápí se ve vzpomínkových rituálech, vyhledává orgiastické úniky spojené s klamem a sebeklamem a podléhá materiálnímu i morálnímu rozkladu. Stanley reprezentuje pragmaticky cynickou, bezohlednou a hrubě přímočarou živočišnou sílu, která se odhodlaně dere k moci a hromadění majetku.
Tennessee Williams o Tramvaji do stanice Touha prohlásil, že jejím hlavním tématem je "znásilnění něhy, citlivosti a jemnosti surovými a brutálními silami moderní společnosti".
Domnívám se, že krátkodechý pragmatismus, cynismus, egoismus a lhostejnost k potřebám druhých jsou naléhavými tématy dnešní doby. Williams zároveň ukazuje, že přetvářka, sebeklam a únik z reality nejsou odpovědí na kruté výzvy každodenní skutečnosti.
Jakub Korčák, režisér