2019 / 7

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

Celá in­sce­na­ce pěkně po­hro­ma­dě.
POZOR! OB­SA­HU­JE SPO­I­LE­RY.
Kdo se na in­sce­na­ci chys­tá do di­va­dla a chce se ne­chat pře­kva­pit, ať tuto rubri­ku ra­dě­ji vy­ne­chá.
foto © Tomáš Branda