2019 / 1

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

překlad: Jiří Josek
scéna a kostýmy: Jan Dušek
asistentka scénografa: Michaela Semotánová
hudba: Hanuš Bartoň
pohybová spolupráce: Martin Pacek
 
hrají:
DUNCAN
skotský král
Otto Liška
MALCOLM
Duncanův syn
Tadeáš Horehleď
DONALBAIN
Duncanův syn
Lukáš Kofroň
MACBETH
králův vojevůdce
Jan Beneš
BANQUO
králův vojevůdce
Marcel Rošetzký
MACDUFF
skotský šlechtic
Vít Herzina
LENNOX
skotský šlechtic
Jiří Kraus
ROSS
skotský šlechtic
Jakub Dostál
SYNEK
Macduffův syn
Kristián Valeš (nebo Adam Choreň)
SYNEK
Macduffův syn
Adam Choreň (nebo Kristián Valeš)
LADY MACBETH
Zita Benešová
LADY MACDUFF
Veronika Týcová
1. ČARODĚJNICE
Michaela Krausová
2. ČARODĚJNICE
Veronika Týcová
3. ČARODĚJNICE
Markéta Hausnerová
VRAH
Michal Pešek
2. VRAH - Lukáš Kofroň
KOMORNÁ, sloužící Lady Macbeth - Markéta Hausnerová
ANGUS, skotský šlechtic - Matyáš Procházka
MENTETH, skotský šlechtic - Josef Ráček
CATHNESS, skotský šlechtic - Zdeněk Janál
FLEANCE, Banquův syn - Adam Woznica nebo Jan Woznica
SIWARD, velitel anglických vojsk - Otto Liška
MLADÝ SIWARD, jeho syn - Lukáš Kofroň
SEYTON, důstojník v Macbethových službách - Josef Ráček

premiéra 22. února 2019
na Velké scéně Městského divadla v Mostě