2019 / 7

DIVADELNÍ MOSTY

internetový magazín Městského divadla v Mostě

scéna: Magdalena Paráčková
kostýmy: Kateřina Doleželová
hudební spolupráce: Tomáš Alferi
pohybová spolupráce: Jan Veselý
inspice: Marie Kolaříková
text sleduje: Anna Hrodková
hrají:
Jan Beneš
Jakub Dostál
Vít Herzina
Jiří Kraus
Nela Štefanová
 
česká premiéra 18. října 2019
na Aréně Městského divadla v Mostě
 
Po­dě­ko­vá­ní za spo­lu­prá­ci na in­sce­na­ci patří Ka­te­ři­ně Klu­cho­vé, ro­di­ně Ul­man­no­vých a To­máši Bran­do­vi. Zvlášt­ní po­dě­ko­vá­ní pak patří Janu Be­ne­šo­vi za zá­vě­reč­nou sklad­bu La­fe­ri Boun­cing.
In­sce­na­ci vě­nu­je­me pa­mát­ce obětí vra­žed­né­ho útoku spácha­né­ho 9. října 2019 na pří­sluš­ní­ky ži­dov­ské obce před sy­na­go­gou v ně­mec­kém městě Halle. Měst­ské di­va­dlov Mostě se tak při­hla­šu­je k boji proti an­ti­se­mi­tis­mu.