- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Holandský večer

Gratulace z Holandska byl název mimořádného večera věnovaný 100.výročí otevření historické budovy Městské divadla v Mostě přáteli a nadšenci z družebního města Meppel. Početná delegace z Holandska přivezla velkorysý dar v podobě slavnostního večera, pro mostecké diváky zcela zdarma. Holanďané přivezli nejen pěvecké sbory a dechovku, ale také unikátní flašinet, bronzového harlekýna i českou hymnu! 

Na "cizokrajnou" událost upozornil návštěvníky téměř stoletý unikátní flašinet před budovou divadla. Samotný večer však začínal v divadle. 
Úvodní přivítání zástupců města Mostu - primátora Ing.Vlastimila Vozky a zástupce Meppelu H.J.Lanjouwa, vystřídala ředitelka tamějšího divadla W.Kaastra, která předala řediteli MDM Jiřímu Rumpíkovi mimořádnou bronzovou sochu harlekýna. Jedná se o zmenšenou kopii sochy, která v nadživotní velikosti zdobí na čestném místě prostory před meppelským divadlem / viz.fotogalerie /. "V přímém přenosu" slíbil ředitel MDM umístit sochu rovněž na speciální místo ve foyer našeho divadla.
Hudební program Holandsko - českého večera zajistilo pět pěveckých sborů vč.mosteckého Korálku. Zpestřením byla dechová hudba v závěru večera, která navnadila diváky na avízované překvapení. To co přišlo, ovšem čekal málokdo. Všichni účastníci jedinečné gratulace se totiž společně sešli na jevišti, aby užaslým divákům předvedli českou hymnu!

Narozeninový dárek - Gratulace z Holandska vznikl ve spolupráci Magistrátu města Mostu, Nadace Meppel a Městského divadla. Meppelští a mostečtí kumštýři se prvně setkali před dvěma lety na holandském hudebním festivalu, kde jsme naši scénu reprezentovali s kabaretem Na Poříčí dítě křičí. Současně vznikaly plány na další spolupráci. Pondělní večer byl důkazem, že vzájemné vtahy dnes velmi dobře fungují nejen mezi zastupiteli obou měst, ale i mezi umělci. Na další zajímavou produkci se už určitě můžeme těšit.  
    

Program:    
Hudební spolek “Euphonia”
Spolek byl založen v roce 1925, a je tak jedním z nejstarších spolků v Nijeveenu, jenž je součástí obce Meppel.
Součástí spolku je i kapela, která byla založena v roce 1960, pod názvem “Bauernkapelle Euphonia” (Venkovská kapela Euphonia). Protože její repertoár se stále více a více blížil Egeländerské a české muzice, byla později přejmenována na “Blaskapelle de Dauwtrappers” (Dechovka de Dauwtrappers). V r. 2007 byl její nátev, z toho samého důvodu, změněn na Egeländerská “De Sterrenbergkapelle”, podle mlýnu v Nijeveeneru De Sterrenberg.

Smíšený pěvecký sbor “The Midges”
(20 sopranistek, 20 altistek, 10 basů, a 10 tenorů) 
Sbrt je součástí Kulturního centra Scala v Meppelu. Pod nadšeným vedením dirigentky paní Gé de Wit, za stálého doprovodu pianistky paní Irene de Weerd, uvádí ve svém repertoáru svižné popové skladby: písně o lásce a rokové balady v angličtině a vedle toho holandské hity. Sbor má nejméně čtyři velká vystoupení v Meppelu a okolí.

Dětský a mládežnický pěvecký sbor Scala of the Music schoul
Při hudební a pěvecké výchově v Kulturním centru Scala v Meppelu, pod vedením dirigentky paní Jannie de Vries, procházejí děti stále náročnějšími třídami. Nejprve zpívají ve sboru pro začátečníky, pak v dětském sboru, a když už mají patřičné hudební vzdělání a schopnosti, postupují do mládežnického pěveckého sboru. Celou skupinu tvoří asi 30 dětí.

Doublet
U příležitosti jednoho absolventského večera sestavila učitelka zpěvu v Kulturním centru Scala v Meppelu, paní Els Liebregt, z talentovaných žáků pěveckou skupinu. Účastníkům se společné zpívání tak zalíbilo, že se roku 1995 rozhodli pokračovat spolu dále jako dvojité kvarteto, pod názvem “Doublet”. Od té doby spolu absolvovali mnoho úspěšných vystoupení. Sdružení se postupně vyvinulo ve sbor o dvanácti lidech (6 žen a 6 mužů). Uvádějí malá díla z různých epoch, ať už světská , či duchovní. Většinou zpívají a-capela.

Flašinet “De Parel” (Perla)
Historie flašinetu sahá až do 16. století, do východní Asie. V první polovině 18. století se flašinet dostává do Evropy, kde se z něj těšily vyšší společenské vrstvy. V 19. století byly stavěny přenosné flašinety s klikou, a nástroj se tak stává lidovou zábavou na ulicích, v hostincích, na lidových slavnostech. Během let byly stavěny stále větší nástroje, které pak musely být taženy na kárách. V roce 1892 došlo v Paříži k „veliké revoluci“ ve stavbě těchto nástrojů. Výrobce flašinetů Gavioli vynalezl systém vyměnitelných perforovaných kartonových kotoučů, takže se dala produkovat hudba libovolné délky. Tento systém vedl k výrobě stále větších nástrojů. Carl Frei, německý výrobce flašinetů a skladatel, usazený v Holandsku, dal v roce 1920 flašinetu docela nový, ojedinělý zvuk, což vedlo k jeho ještě větší popularitě u širokých lidových vrstev. Na ulicích se tančilo za zvuků flašinetu, a ten se stal typickým znakem holandského prostředí.


Flašinet „De Parel“ byl postaven v roce 1912. Znalci ho, pro jeho krásný zvuk, nazývají „stradivárkami“ mezi flašinety. Po mnohém putování se tento nástroj dostal v roce 1966 do držení obce Meppel, která ho v roce 1968 věnovala nadaci „Meppel Drehorgel de Parel“ (Meppelský flašinet Perla).
Údržba nástroje je hrazena z darů, z pronájmů a z peněz vybraných při produkci na veřejnosti. Lidé házejí mince do nádobky, jejíž chrastění je od pradávna doprovodným znakem veřejné produkce flašinetů.
Díky úsilí nadšenců kolem flašinetu Perla daří se realizovat dva hlavní cíle: zachování tohoto jedinečného, téměř stoletého nástroje, a podpora zájmu hry na flašinet.